Zásahový tím pre medveďa hnedého odstránil problémovú medvedicu v Nízkych Tatrách

Príroda
4 /

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) v sobotu dopoludnia, po dôkladnom zvážení situácie, usmrtil synatropnú medvedicu v Národnom parku Nízke Tatry.

Medvedica bez plachosti už nebude ohrozovať turistov

Medvedica sa pohybovala v okolí lokality Trangoška a ohrozovala turistov na turistickej trase vedúcej na chatu M.R. Štefánika. V dôsledku nezodpovedného správanie turistov, medvedica prestala prejavovať známky plachosti a začala ohrozovať bezpečnosť návštevníkov Národného parku Nízke Tatry.

Išlo o štvorročnú samicu s hmotnosťou 62 kg, na ktorú Zásahový tím ŠOP SR evidoval opakujúce sa hlásenia a sťažnosti. Predmetný jedinec medveďa hnedého (Ursusarctos) navštevoval okolie chaty M.R. Štefánika, Jaskyne mŕtvych netopierov a turistické chodníky Národného parku Nízke Tatry v blízkosti ubytovacích zariadení chaty Trangošky, hotela Srdiečko či penziónu Gápeľ.

V posledných dňoch sa medvedica, na základe hlásení o výskyte od turistov, členov Horskej záchrannej služby a majiteľov ubytovacích zariadení, vyskytovala na zmienených lokalitách trvale. Zozbierané údaje Zásahovým tímom ŠOP SR svedčia o rýchlo postupujúcej synantropizácii tohto jedinca, príčinou ktorej bolo vyhľadávanie ľahko dostupnej potravy v blízkosti ľudí a prenasledovanie turistov spojené s vynucovaním si potravy.

ŠOP SR dlhodobo poukazuje na nevhodné správanie sa turistov, ktorí s cieľom natočenia videa či získania atraktívnej fotografie medvede prikrmujú. Medveď si tak zvykne na ľahko dostupnú potravu, spojí si človeka so zdrojom potravy a stratí plachosť. Podobný problém spôsobuje aj nezabezpečený biologický odpad z gastro prevádzok.

„Správanie predmetnej medvedice bolo vyhodnotené ako nebezpečné, problémový jedinec predstavoval reálnu hrozbu pre turistov a návštevníkov Národného parku Nízke Tatry. Došlo k viacerých stretom s turistami a medvedica musela byť usmrtená,“

uvádza Kristína Bocková  z ŠOP SR.

Prípadný odchyt tohto jedinca a jeho premiestnenie nebolo vhodné, nakoľko by sa s vysokou pravdepodobnosťou na lokalitu vrátil alebo by svoje návyky a správanie opakoval aj v novej oblasti.

V takomto prípade nebolo možné ani umiestnenie problémovej medvedice do odchovného zariadenia, nakoľko sa jedná o jedinca navyknutého na voľný život v prírode a nie je možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí.

Medvedica tak v tomto prípade doplatila na nezodpovedné správanie turistov. Išlo o prvé usmrtenie problémového jedinca medveďa hnedého Zásahovým tímom ŠOP SR v tomto roku.

Odstránenie problémových jedincov medveďa hnedého z populácie považuje Štátna ochrana prírody SR za najkrajnejšie riešenie v prípade neúčinnosti využitia všetkých dostupných preventívnych opatrení.

Doplňujúce údaje

  • ŠOP SR je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Usmrtením konkrétneho problémového jedinca medveďa hnedého sa predchádza vzniku nebezpečných stretov človeka s medveďom, pri ktorých je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia a života ľudí.
  • Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR zabezpečuje starostlivosť o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého (Ursusarctos), pod čím sa rozumie aj vylúčenie konkrétnych (určených) problémových jedincov medveďa hnedého z populácie usmrtením (eutanázia).
  • Viac informácii o činnosti Zásahového tímu ŠOP SR nájdete aj na https://zasahovytim.sopsr.sk/.

Zdroj: ŠOP SR , Foto: ilustračné