Stanovisko ŠOP SR k medializovaným prípadom výskytu medveďa hnedého počas uplynulého víkendu

Príroda
0 /

Počas víkendu dostal Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) niekoľko hlásení o výskyte medveďa v blízkosti ľudských obydlí. Všetkým hláseniam sa členovia tímu intenzívne venujú, avšak ŠOP SR upozorňuje, že niektoré medializované prípady sú často neopodstatnené a zbytočne v spoločnosti šíria strach a paniku.

Jedným z víkendových hlásení bol prípad výskytu medveďa v intraviláne obce Sielnica v okrese Zvolen. V tomto prípade Zásahový tím ŠOP SR oslovil dotknutú samosprávu a navrhol nastavenie fotomonitoringu oblasti s cieľom sledovania prípadného pohybu medveďa v blízkosti obce a zvýšenia bezpečnosti jej obyvateľov.

Zásahový tím ŠOP SR zároveň vylúčil, že by mohlo ísť o nedávno postrelenú medvedicu zo Zvernice Bieň pri neďalekej obci Kováčová. Ide o iného jedinca, ktorého migrácia môže byť spôsobená začínajúcim obdobím medvedej ruje.

Medzi častými hláseniami sa však vyskytujú aj upozornenia o výskyte medveďa mimo intravilánu v lesnom prostredí. Takýto prípad ŠOP SR počas víkendu zaregistrovala v súvislosti s medializovaným upozornením o výskyte medvedice s mláďatami nad obcou Turie v okrese Žilina. O prípade informovala polícia SR spolu s upozornením na opatrnosť pri pohybe v predmetnom území.

Opatrnosť v lesnom teréne s výskytom medveďa hnedého je na mieste a Zásahový tím ŠOP SR pravidelne uverejňuje zásady správania sa v takomto prostredí. Avšak les je pre medvede prirodzený biotop a oblasť širšieho okolia obce Turie patrí dlhodobo medzi lokality s ich výskytom.

Svedčí o tom aj samotný erb obce, kde je medveď vyobrazený spolu s brusnicou čučoriedkovou. Vstupom do lesa prekračujeme územie, kde prirodzene fungujú zákony prírody a je potrebné sa ich naučiť rešpektovať. Les je priestor, kde by mali byť v bezpečí najmä jeho obyvatelia a musíme počítať s možnosťou stretu s nimi.

V utorok 18. apríla podvečer sa v Hornej Mičinej neďaleko Banskej Bystrice objavil ďalší medveď. Podľa starostu obce Ivana Lenára bola šelma ďalej od dediny, takže zatiaľ nie je dôvod upozorňovať obyvateľov na to, aby si dávali väčší pozor.

„Pred asi dvomi rokmi sme tu mali takú situáciu, keď medveďa videli bližšie k obci. Vtedy som posielal aj esemesky, aby boli ľudia ostražití,“

uviedol starosta.

Zásahový tím ŠOP SR odporúča turistom a návštevníkom lesa pre minimalizáciu rizika stretu s medveďom upozorniť na svoju prítomnosť akustickým prejavom a držať sa turistických chodníkov. Zároveň je tiež dôležité obmedziť svoj pohyb v horskom prostredí pri zhoršenom počasí, pred svitaním alebo za súmraku, a vyhýbať sa miestam s obmedzeným rozhľadom a hustou vegetáciou, kde medvede často odpočívajú.

V prípade, že obyvatelia spozorujú výskyt medveďa hnedého v blízkosti obce alebo priamo v intraviláne, prosíme o nahlásenie polohy na pohotovostné linky Zásahového tímu ŠOP SR. V lesnom prostredí však dovoľme jeho obyvateľom pokojne oddychovať,“

upozorňuje Štátna ochrana prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici.

Ďalšie podrobné informácie o tom, ako sa správať pri strete s medveďom, sú dostupné na webe Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR – http://zasahovytim.sopsr.sk/.

ŠOP SR v tejto súvislosti dáva do pozornosti krátky náučný film o správaní sa v lese s možným výskytom veľkých šeliem, ktorý je dostupný na youtube kanáli ŠOP SR:

Zdroj: ŠOP SR , Foto: ilustračné