O Dni Zeme v SSM: 15 vriec odpadu a nádherné divadlo hlavátky podunajskej

Príroda
0 /

Aj takto by sa dala popísať jedna aprílová sobota v Banskej Bystrici, počas ktorej Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pripravila pre návštevníkov a milovníkov prírody pri príležitosti Dňa Zeme bohatý program aktivít zameraný na viaceré oblasti ochrany životného prostredia.

Deň Zeme v Stredoslovenskom múzeu

V pokojnom prostredí Tihányiovského kaštieľa si tak minulú sobotu prišli na svoje všetci, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty a prírody.

„Návštevníci si v tento deň užili aktivity, ktoré nie sú v múzeu každý deň dostupné. Zaujímavosťou bol ekomerač s priemerom 3,5 metra, ktorý po zodpovedaní jednoduchých otázok odmeral každému návštevníkovi individuálnu ekologickú stopu. Záhrada pred Tihányiovským kaštieľom patrila viacerým zaujímavým aktivitám. Najmenší návštevníci sa naučili recyklovať odpad, sadiť vlastnú rastlinku a niektoré problémy životného prostredia si vysvetlili jednoduchou hravou formou prostredníctvom pokusov. Veľmi dôležitou aktivitou bolo aj čistenie brehov Hrona,“

hovorí Dana Kurtíková, PR manažérka Stredoslovenského múzea.

Stredoslovenské múzeum sa prostredníctvom svojich podujatí dlhodobo snaží poukázať na ekologické problémy a v rámci svojich prednášok a aktivít dáva typy ako hľadať riešenia a prírode pomôcť. V týchto aktivitách bude aj pokračovať.

Zaujímavý ekomerač si budú návštevníci môcť naživo vyskúšať skoro do konca júna. Okrem toho v priebehu celého roka múzeum pripravuje atraktívne výstavy a vzdelávacie podujatia s prírodnou a ekologickou  tematikou a spolu s nimi aj veľké množstvo obľúbených aktivít, podujatí, tvorivých dielní a vzdelávacích programov.

„Rieka Hron je pre naše mesto i región životodarnou silou. Okrem toho je aj dôležitým symbolom a miestom, ktoré radi navštevujeme. Jej vody i okolie žijú pestrým i vzácnym živočíšstvom a rastlinstvom. Súčasné znečistenie Hrona a jeho brehov sa nám nielen že nepáči, ale nás aj veľmi trápi. Deň Zeme v Stredoslovenskom múzeu sme preto venovali čiastočne aj upratovaniu našej rieky. 15 naplnených vriec plastového odpadu, starých nepotrebných vecí, kobercov či pneumatiky je dôkazom toho, že v takejto činnosti treba pokračovať pravidelne. Chceli by sme vyzvať celú verejnosť k pokračovaniu čistenia brehov Hrona, kdekoľvek to bude možné. Všade tým Hronu pomôžeme,“

vyzýva Marcel Pecník, riaditeľ múzea a zároveň tajomník Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Banskej Bystrici.

Tihányiovský kaštieľ

Tihányiovský kaštieľ

Nádherné divadlo hlavátky podunajskej

Od jesene minulého roka rozšírilo Stredoslovenské múzeum svoje vzdelávacie programy aj o rybársky krúžok, na ktorom spolupracuje s miestnym rybárskym zväzom. Deti a mládež si v tejto voľnočasovej aktivite pod odborným dozorom skúsených rybárov prichádzajú na svoje aj vďaka atraktívnemu programu, výletom a naberaním rybárskych skúseností priamo v teréne.

„Najväčšou odmenou pre nás a aj deti z rybárskeho krúžku práve za čistenie brehov Hrona na Deň Zeme bolo autentické pozorovanie neresenia hlavátky podunajskej. Niečo také výnimočné ako „svadobný tanec“ tejto výnimočnej a vzácnej ryby, vidíte, ak máte šťastie len párkrát za život. Hlavátka je nielen kráľovnou našich rýb, ale aj podhorských riek. Ide o lososovitú rybu, ktorá si vyberá pre svoj život i plodenie potomstva naozaj čisté vody. Hron je, ako sme sa presvedčili, stále takým tokom, preto aktivity na jeho čistenie, ochranu a dobré využívanie majú veľký význam.  Na jeseň tohto roku budú pri Banskej Bystrici aj Majstrovstvá sveta v love rýb muškárením. Príde k nám za krásnymi zážitkami  veľa ľudí z blízka i ďaleka. Ukážme a požičajme im na krátku chvíľu náš Hron čistý a tak si ho aj stále udržiavajme.  On nám to stonásobne vráti, aj keď nemusí…,“

dopĺňa Pecník.

Hlavátka podunajská

Hlavátka podunajská

S udicou do tábora

Stredoslovenské múzeum myslí na voľný čas mladých milovníkov prírody aj cez letné prázdniny. Vďaka úspešnému fungovaniu rybárskeho krúžku, ktorý organizuje spolu s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Banskej Bystrici si budú môcť deti vo veku od 8 do 15 rokov svoje rybárske schopnosti zdokonaliť a porozumieť viac prírode na rybárskom tábore.

Ten sa bude odohrávať na rybníku Badín pri Banskej Bystrici prvý júlový týždeň. Záujemcovia okrem chuti k rybárčeniu budú potrebovať rybársku výstroj a platný rybársky lístok.

Zdroj: Dana Kurtíková  , Foto: SSM a ilustračné