Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana 2022

Príroda
0 /

Zálomská, zelené srdce Poľany, sa stane vo štvrtok 8. septembra 2022 svedkom výnimočného podujatia Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana 2022. Bude to oslava harmónie súžitia človeka s prírodou v Podpoľaní.

Deň otvorených dverí na Poľane

Podujatie bude výnimočné tým, že rezervácia na tento deň otvorí pomyselné dvere nielen svojim stálym partnerom a priaznivcom, ale vyslala pozvanie aj ľuďom z rôznych kútov Slovenska, pre ktorých je Biosférická rezervácia Poľana len príťažlivou neznámou, no môže byť užitočnou inšpiráciou.

Na tento deň je pripravený bohatý zážitkový program, ktorý v čase od 10:30 do 16:00 hod. nielen pobaví, ale vnímavým návštevníkom pootvorí a obohatí myseľ.

Súčasťou podujatia bude tlačová beseda venovaná téme biosférických rezervácií na Slovensku. Povedie ju Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD, predsedníčka Slovenského výboru UNESCO programu Človek a biosféra:

„Biosférická rezervácia (BR) Poľana je príkladom dobrej praxe svetového meradla. Potvrdzuje to aj prestížne ocenenie Cena Michela Batissa za najlepší manažment biosférickej rezervácie na svete, ktorú  Poľana získala v roku 2017. Manažérske úsilie na Poľane odvtedy nepoľavilo a stále prináša nové výsledky.“

Vladimíra Fabriciusová

Vladimíra Fabriciusová

Aktuálne a najdôležitejšie počiny sa budú prezentovať práve počas DOD BR Poľana 2022. Na otázky odpovedia aj predseda Koordinačnej rady BR Poľana Mgr. art. Roman Malatinec a členovia výboru KR BR Poľana Mgr. Michaela Malatincová, Ing. Ján NôžkaMartin Malatinec.

Diskutované témy

– Postavenie a význam biosférických rezervácii na Slovensku

– BR Poľana ako príklad dobrej praxe

– Inštitucionalizovanie Koordinačnej rady BR Poľana

– Lebo medveď, súžitie s veľkými šelmami

Biosférické rezervácie sú modelovými územiami pod hlavičkou UNESCO. Ich postavenie na Slovensku upravuje novela zákona č. 543/2022 o ochrane prírody a krajiny z roku 2020, ktorá ich radí medzi územia medzinárodného významu.

Na ich manažment sa vzťahujú záväzky a odporúčania vyplývajúce z medzinárodných dohôd. Biosférické rezervácie však stále zápasia s ich nedostatočným plnením. Ako sa s touto situáciou vysporiadali na Poľane prezradí tlačová beseda.

Hľadanie riešení je zložitý proces a môže byť inšpiráciou pre ostatné územia.

Mystické miesto v strede kaldery obklopenej pozostatkami hradieb mohutného stratovulkánu Poľany si organizátori podujatia nevybrali náhodou. Zelená pevnosť vytvorená pred miliónmi rokov odzrkadľuje múdrosť a pokoru, ktorú by mal človek v sebe nájsť, keď chce žiť v súlade s prírodou.

Zdroj: ŠOP Banská Bystrica , Foto: ilustračné