Deň biodiverzity tento rok netradične

Príroda
1 /

Obmedzenia kvôli pandémii koronavírusu zasiahli aj májový Deň biodiverzity, ktorý sa každý rok koná v areáli čistiarne odpadových vôd v Rakytovciach pre žiakov z banskobystrických a zvolenských škôl. Napriek tomu sa organizátori podujatia rozhodli deťom priblížiť prírodnú rozmanitosť netradične.

Pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity sa už dva roky po sebe konala pre žiakov z regiónu zážitková exkurzia v areáli Čistiarne odpadových vôd v Rakytovciach. Hoci sa v máji 2020 kvôli pandémii COVID-19 aktivity pre deti nemôžu uskutočniť, organizátori Dňa biodiverzity z Nadácie Ekopolis a spoločnosti Veolia, pripravili interaktívnu online mapku, ktorá im priblíži reálne opatrenia priamo v areáli a zároveň náučný obsah zameraný na prírodnú rozmanitosť.

Spoločne s Nadáciou Ekopolis organizujeme už štyri roky v areáli čistiarne odpadových vôd v Rakytovciach program zameraný na podporu biodiverzity realizovaním rôznych opatrení. Vybudovali sme napríklad jazierko na dažďovú vodu, osadili sme hmyzie hotely a vtáčie búdky, vysadili sme les z lokálnych druhov stromov a kríkov. V rámci Svetového dňa biodiverzity, každoročne organizujeme i Deň biodiverzity pre žiakov základných škôl, kde na rôznych stanovištiach plnia úlohy, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia a ekológie a spoznávajú tak biodiverzitu,“

uvádza Slavomíra Vogelová zo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

Chceli sme túto krásnu akciu napriek všetkým okolnostiam priniesť deťom aj tento rok, preto v týchto dňoch pripravujeme krátke videá, v ktorých približujeme jednotlivé stanovištia, ktorými by si žiaci naživo prešli, ukazujeme v nich detaily, ktoré prírodná rozmanitosť ponúka a zároveň v nich chceme vysvetliť dôležitosť opatrení na zmenu klímy a klimatických zmien,“

hovorí Martina Ragalová, PR manažérka z Nadácie Ekopolis a dodáva:

Interaktívna mapka spolu s videami je zverejnená na našej webovej stránke www.ekopolis.sk alebo www.veolia.sk  a www.stvps.sk,kde sa k nej dostanú všetci, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o biodiverzite.“

Medzinárodný deň biodiverzity / International Day for biological diversity (22. mája) patrí medzi medzinárodné dni, ktoré boli vyhlásené Organizáciou spojených národov. Je to pripomienka prijatia a schválenia Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa udialo v tento deň v r. 1992 v kenskej metropole Nairobi.

Zdroj: Martina Ragalová, Foto: ilustračné