V Banskej Bystrici vzniká prvá bilingválna anglicko – slovenská škola

PR
6 /

SPEAK ACADEMY otvorí svoje brány pre prvý ročník ZŠ od 1. septembra 2023. Okrem skúseného tímu slovenských a anglických pedagógov sa žiaci a rodičia môžu tešiť na kvalitný školský vzdelávací program, moderne zrekonštruované priestory, interaktívne triedy, novú výdajňu jedál so školským bufetom či školské uniformy.

Hovorí Mgr. Jana Ocharovichová – CEO SPEAK ACADEMY

Milí rodičia, milí školáci. Som veľmi rada, že nastáva ten čas, kedy sa naša myšlienka stáva skutočnosťou. Ako riaditeľka 1.bilingválnej, anglicko – slovenskej materskej školy SPEAK STAR, ktorá funguje už 12 rokov, som často dostávala otázky od rodičov typu: „Kam máme prihlásiť svoje dieťa? Do akej základnej školy?“

Chceli by ste totiž pokračovať v bilingválnom vzdelávaní a napredovať v angličtine tak, ako počas pobytu v materskej škole. Bohužiaľ, v Banskej Bystrici doteraz nebola takáto možnosť. Preto sme sa rozhodli, že naše skúsenosti, nápady a nesplnené potreby našich detí pretvoríme na 1.bilingválnu anglicko – slovenskú základnú školu, ktorú sme nazvali SPEAK ACADEMY.

SPEAK ACADEMY je moderná a tradičná škola, kde deti budú chodiť s radosťou, kde sa budú cítiť dobre. Kde sa budú môcť rozvíjať osobnostne, jazykovo aj vedomostne. Spolu s tímom SPEAK ACADEMY chceme reagovať na potreby detí súčasnej doby a priblížiť im moderné vzdelávanie 21. storočia ako aj efektívny prístup k informáciám.

Veľký dôraz kladieme na kvalitu vzdelávania, prostredia a samozrejme, na vzájomnú komunikáciu. Verím, že vzniká úspešná škola a že spoločne s vami, milí rodičia, vychováme šikovné, sebavedomé, jazykovo zdatné deti, ktoré sa vo svete nestratia. Práve naopak, budú úspešné a pripravené na potreby modernej spoločnosti.

Mgr. Jana Ocharovichová

Mgr. Jana Ocharovichová

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 3. a 4. apríla 2023 od 16:00 – 19:00 hod.

SPEAK ACADEMY pozýva všetkých rodičov a žiakov, budúcich prváčikov, na Deň Otvorených Dverí v novej 1.bilingválnej, anglicko – slovenskej základnej škole.

Čaká na vás obhliadka nových priestorov a zaujímavé aktivity. Pre deti je pripravený pestrý program, ktorý bude zároveň hravým preverením zručností budúceho prváka, v slovenskom aj v anglickom jazyku. Dostanete všetky potrebné informácie o zápise, oboznámite sa s fungovaním školy, pre rodičov aj deti bude k dispozícii občerstvenie.

Každému sa bude SPEAK ACADEMY venovať individuálne a získate informácie o zápise a odpovede na vaše otázky.

Na vašu návštevu sa tešia zakladatelia novej, 1. bilingválnej, anglicko – slovenskej základnej školy SPEAK ACADEMY, pani riaditeľka, panie učiteľky, asistentky učiteľov ako aj tím lektorov zo SPEAK-u a SPEAK STAR-u.

Viac informácií získate  na www.speakacademy.sk.

Zdroj: SPEAK Academy, Foto: SPEAK a ilustračné