Ako nájsť lepšie uplatnenie: prestížne vzdelanie MBA na ESBM

SPRÁVY
0 /

ESBM čiže European School of Business & Management SE je škola medzinárodného pôsobenia. Zameriava sa na profesijné vzdelávanie v manažérskych programoch MBA. Vychádza z dlhoročných skúseností zahraničných univerzít a Oxfordského systému výučby. Tento model sa oproti kontinentálnemu odlišuje tým, že je zameraný prevažne na rozvoj logických schopností a zručností študenta, ktoré sú dobre uplatniteľné v praxi.

Naučte sa prepojiť vedomosti s praxou

Väčšina vysokoškolských inštitúcií v SR sa orientuje na výučbu teoretického základu. Študent tak má dokonalé znalosti, ktoré sa učia naspamäť, ale nedokáže ich využiť v praxi. Na túto problematiku poukazuje tiež Ing. Kateřina Hrazdilová Bočková, Ph.D., MBA, riaditeľka a zároveň lektorka ESBM.

Tento systém zameraný na teóriu môže stačiť na niektorých vysokých školách, optika štúdia MBA sa zaoberá o zásadné pochybenie školy alebo konkrétneho lektora,“

hovorí Hrazdilová Bočková o tom, že u nich by takúto výučbu neznášali.

ESBM sa zameriava na schopnosť jednotlivcov naučiť sa vyvodzovať logické a faktické súvislosti. Cieľom je, aby študenti dokázali analyticky uvažovať a rozhodovať sa. Štúdium MBA  nie je obmedzené vekom a prihlásiť sa môžu ľudia s vysokoškolským vzdelaním (aspoň na bakalárskom stupni), prípadne absolventi manažérskeho programu BBA, alebo je nutné doložiť prax na riadiacej pozícii. Medzi študentmi sú predovšetkým ľudia, ktorým je cez 30, 40 rokov a už nejakú dobu pracujú. Titul MBA im pomôže získať nové manažérske skúsenosti, prehĺbiť tie existujúce a nasmerovať ich kariéru či podnikanie tým správnym smerom.

Namixujte si výučbu podľa svojich potrieb

Zárukou kvalitného vzdelania je špičkový lektorský tím. Na výučbe jednotlivých MBA programov na ESBM pracujú tí najlepší odborníci s mnohoročnou praxou, ktorí majú skvelý profesionálny aj ľudský prístup. Zaujímavým aspektom ponuky školy je obsahová skladba výučby. Študenti absolvujú za celé štúdium 10 výučbových modulov v rámci 3 blokov. Prvý blok obsahuje 5 modulov, ktoré sú pre všetkých študentov zhodné. V rámci druhého bloku si volia študenti špecializáciu MBA a v poslednom bloku absolvujú 2 moduly podľa svojej voľby. Spojenie modernej výučby s možnosťou zostavenia študijného programu podľa vlastného výberu predmetov je veľmi praktické. Študenti tak môžu získať vedomosti nielen z jedného študijného odboru, ale aj z ďalších oblastí, o ktoré sa zaujímajú.

Vyberte si štúdium, ktoré sa prispôsobí vám

ESBM prináša študentom možnosť konzultovať otázky a záležitosti z praxe s vysoko profesionálnym tímom lektorov či už osobne, telefonicky alebo online. Ďalšou nespornou prednosťou je možnosť začatia výučby kedykoľvek v priebehu celého roka. Nie je nutné čakať na konkrétny termín začatia štúdia MBA a ESBM vám navyše zaručuje otvorenie každého študijného programu bez ohľadu na počet uchádzačov.

Výučba tu trvá jeden rok a prebieha online v kombinácii s interaktívnymi workshopy (prednáškami). Tie sa konajú niekoľkokrát do roka, vždy v sobotu. Tento systém tak umožňuje štúdium aj veľmi vyťaženým manažérom a riaditeľom, ktorí nemajú dostatok času dochádzať pravidelne na výučbu. Študovať manažérsky program MBA na ESBM je možné hneď v 8 špecializáciách. Jedná sa napríklad o Management obchodu, Corporate management, Investičné management, Leadership a soft skills alebo Management zdravotníctva. Stačí si len vybrať.

Zdroj: ESBM (PR)