Na chodníku a pri zebre pred banskobystrickou Poliklinikou

PARKUJEM AKO PAKO
30 /

Po dlhšom čase sme do redakcie dostali príspevok Petra z Banskej Bystrice, ktorý patrí do obľúbenej rubriky „Parkujem ako pako“. Ako vidno porušovanie dopravných pravidiel sa nevyhýba ani orgánom štátnej správy, pokiaľ nejde o zákrok alebo služobný úkon.

Takto zaparkoval vodič dodávky na chodníku pri priechode pre chodcov pred Poliklinikou na Hornej ulici. Napriek tomu, že posádka vozidla bola zrejme v službe, takéto parkovanie krížom cez  chodník vyvoláva u chodcov či ďalších účastníkov cestnej premávky pochybnosti, keďže hneď vedľa na prístupovej ceste k zdravotníckemu zariadeniu sú parkovacie miesta.

Ako sa nám podarilo zistiť v čase, keď 28. októbra 2022 ráno inkriminované vozidlo parkovalo  pred Poliklinikou na chodníku, príslušníci ZVJS vykonávali služobný úkon – eskortu odsúdených na lekárske vyšetrenie.

Napriek tomu, že ich dodávka parkovala na chodníku. Podľa všetkého teda neporušili zákon o cestnej premávke. To však v danej chvíli asi mohol vedieť iba málokto z chodcov, pre ktorých stojace auto tvorilo prekážku na chodníku vyhradenom pre nich. Asi by bolo vhodné, keby zdravotnícke zariadenia mali vyhradené aspoň jedno mimoriadne parkovacie miesto  pre podobné prípady, aby nedochádzalo ku kríženiu s chodcami na komunikácii určenej prednostne pre peších.

Autor: (tom) , Foto: čitateľské