Začal Týždeň slovenských knižníc 2020 pre všetkých

KULTÚRA
0 /

V dňoch 2. – 8. marca 2020 sa pod spoločným mottom  KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH uskutočňuje  21. ročník Týždňa slovenských knižníc. Organizátormi podujatia sú: Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK).

Knižnice 21. storočia

Funkciu ambasádorky Týždňa slovenských knižníc 2020 prijala Eva Pavlíková, členka činohry Divadla Andreja Bagara v Nitre, nositeľka ocenenia Krištáľové krídlo. Záštitu nad Týždňom slovenských knižníc 2020 prevzala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

Cieľom celoslovenskej kampane je prostredníctvom početných rôznorodých aktivít pozitívne zviditeľniť knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie s nezastupiteľnou sociálnou funkciou, ktoré mimoriadne aktívne prispievajú k rozvoju znalostnej spoločnosti.

Knižnice 21. storočia nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti a zároveň sú modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj obcí, miest, regiónov i krajov. Flexibilne reagujú na aktuálne potreby používateľov nielen vo fyzických priestoroch knižníc, ale čoraz viac aj prostredníctvom virtuálneho prostredia internetu.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viac ako 3300 registrovaných knižníc, ktorých služby využíva takmer jeden milión používateľov. Vo fondoch knižníc sa nachádza viac ako 43 miliónov zväzkov kníh a ročné výpožičky predstavujú 20,5 milióna dokumentov. Informácie o zaujímavých aktivitách, ktoré knižnice pre verejnosť pripravili sú uverejnené na webovej stránke Slovenskej asociácie knižníc www.sakba.sk a na celoslovenskom knihovníckom portáli InfoLib www.infolib.sk.

Partnermi Týždňa slovenských knižníc 2020 sú Železničná spoločnosť Slovensko, národný dopravca; Banskobystrický samosprávny kraj; Mesto Zvolen; Technická univerzita vo Zvolene; Základná umelecká škola vo Zvolene; spoločnosť Ceiba a vydavateľstvá: Absynt, Albatros Media, Martinus, Slovart a Portál. Mediálnymi partnermi sú RTVS Rádio Regina, Infolib, Sieť regionálnych novín MY, TASR.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2020  vo Zvolene

Uskutočnilo sa v pondelok 2. marca 2020 o 13:00 hod. v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera a primátorky Mesta Zvolen Lenky Balkovičovej.

Spoluorganizátormi slávnostného otvorenia, ktoré sa uskutočnilo s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Zvolen, Fondu na podporu umenia a Slovenskej asociácie knižníc sú Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene, Slovenská národná galéria – Zvolenský zámok, Lesy SR, š.p. a Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.

Programom slávnostného otvorenia sprevádzal Radoslav Kuric, vystúpili žiaci zo Základnej umeleckej školy vo Zvolene. V rámci slávnostného otvorenia TSK 2020 odovzdali cenu Slovenskej asociácie knižníc – SAKAČIK pre knižnicu za výnimočný projekt realizovaný v roku 2019.

Súčasťou sprievodného programu je výstava Rodina Ostrolúckych a Ľudovít Štúr v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene, ktorá prezentuje regionálne dejiny Zvolena a predstavuje jednu z najstarších a najvplyvnejších šľachtických rodín Zvolenskej stolice. Po slávnostnom otvorení TSK na Zvolenskom zámku mali účastníci možnosť prehliadky novej expozície Dávida Böhma a Jiřího Frantu Vidieť, vidieť, vidieť, ktorá je veľkoplošnou inštaláciou o zvláštnom živote umeleckých diel po tom ako sa dostanú do múzea či galérie.

Železničná spoločnosť Slovensko, národný dopravca, prostredníctvom 5 000 letákov propaguje Týždeň slovenských knižníc 2020 v rýchlikových spojeniach na Slovensku. V rýchlikoch na trati  Bratislava – Žilina – Košice si cestujúca verejnosť bude môcť vypožičať zaujímavé knihy na čítanie a spríjemniť si tak cestovanie vlakom.

V závere mesiaca, v piatok 27. marca 2020, sa stovky verejných a školských knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska už pätnástykrát zapoja do medzinárodného podujatia na podporu čítania detí Noc s Andersenom 2020, ktorého realizáciu koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.

Ambasádorkou podujatia je Dara Rolins, ktorá vysvetlila prijatie tejto funkcie slovami:

„Ambasádorkou som sa rozhodla stať preto, že čítať sa má aj v dobe všetkých elektronických vymožeností a dostupných aplikácií. Kniha mi príde stále najzmysluplnejšou formou zábavy. A pretože mám doma 11 – ročnú slečnu, ktorá rada číta, chceme spolu apelovať na rodičov a ich deti, aby čítali viac.“

Knižnice veria, že bude prekonaný minuloročný rekord s aktívnou účasťou viac ako 10 000 slovenských detí.  Sú to práve knižnice, ktoré často, aj napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov, ponúkajú pre svojich používateľov a návštevníkov veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného.

VKMK Banská Bystrica

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila pre verejnosť a žiakov ZŠ a SŠ niektoré podujatia  v rámci Týždňa slovenských knižníc 2020, ktoré sa uskutočnia v pobočke VKMK na Fončorde, Jilemnického 48:

Utorok 3. marca 2020 o 17:00 hod. prednáška Hirudoterapia – liečba pijavicami lekárskymi

Streda 4. marca 2020 o 16:30 hod. stretnutie so zaujímavou osobnosťou: Marcela Václavková Konrádová (autorka, koučka, dobrovoľníčka, manažérka, sociálna pracovníčka).

Zdroj: Soňa Šóky, SAK a SSKK , Foto: ilustračné