Vychádza nová publikácia Život ľudu detvianskýho

KULTÚRA
0 /

Občianske združenie Society for Human studies, v spolupráci s Fondom na podporu umenia a s podporov ďalších partnerov, vydáva knihu Život ľudu detvianskýho, s podtitulom Historicko-demografická a kultúrna sonda do každodenného života na Podpoľaní v dlhom 19. storočí.

Autorom publikácie je historik Mgr. Ján Golian, PhD. Verejná prezentácia publikácie sa uskutoční vo štvrtok 28. novembra 2019 o 17:30 hod. v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja na Námestí SNP 23 v Banskej Bystrici.

Publikácia je unikátnou sondou do každodenného života ľudí žijúcich na Podpoľaní v 19. storočí. V knihe sa čitateľ dozvie nielen to, že Detva s okolitými lazmi bola siedmym najväčším sídlom na dnešnom území Slovenska, ale aké okolnosti vplývali na rodinný život v skúmanej dobe.

Na prezentácii sa bude hovoriť aj o tom, čo v praxi znamenal laznícky spôsob života a vzdialenosť samôt od centra regiónu, lekárskej pomoci či kňazskej služby. Aké epidémie navštívili Podpoľanie, alebo koľko z narodených detí sa dožilo dospelosti.

Reč bude aj o tom, že Detvania sa vďaka A. Sládkovičovi svojím výzorom a charakterom stali v romantickej literatúre ideálnym symbolom Slováka, ale na začiatku 20. storočia sa ich pozitívne hodnotenie zmenilo a boli opisovaní ako „mrcha ľudia“.

Kniha, okrem množstva nových poznatkov spracovaných do podoby pútavého a zaujímavého textu, prináša desiatky dobových fotografií, farebných máp a ukážok maliarskej tvorby umelcov, ktorí pred vyše sto rokmi región navštevovali.

Odbornú kvalitu publikácie a jej význam pre vedeckú aj laickú verejnosť ocenili aj recenzenti knihy, Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. z Prešovskej univerzity, Doc. Peter Šoltés, PhD. zo Slovenskej akadémie vied a Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. z Ostravskej univerzity.

Vydanie knihy podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Rastislav Modla, Foto: archív a ilustračné