Vianočná Pastorella v Radvani

KULTÚRA
0 /

Vianočný čas v Banskej Bystrici bude milovníkom hudby spríjemňovať aj mimoriadne vystúpenie súboru pre starú hudbu. Umelecký súbor Solamente Naturali bude v čase tohtoročných Vianoc interpretovať koncert vianočnej slovenskej hudby 18. a 19. storočia pod názvom Pastorella.

Radvanský vianočný koncert

Pôjde o skladby, ktoré vznikli na našom území a v čase baroka zneli v tunajších chrámoch, ako súčasť vianočných sviatkov našich predkov. Pastorella sa rozoznie v kostole Narodenia Panny Márie v Radvani. Uskutoční sa v pondelok, 27. decembra 2021 od 19:00 hod. Počet miest na osobnú účasť je limitovaný, preto sa bude koncert vysielať aj v priamom prenose na YouTube kanáli Vivat Vox Organi:

Už od raného stredoveku sa každoročne slávi polnočná omša a ďalšie omše a pobožnosti vianočného obdobia – sviatkov Narodenia Ježiša Krista (Nativitate Jesu Christi). Neodmysliteľnou súčasťou týchto vianočných slávení bola hudba.

Približne v 17. storočí zasiahol do sakrálnej hudby prúd umeleckej tvorby, označovaný ako pastorálny a spojil sa s liturgickou hudbou vianočného obdobia. Pastorálne motívy sú charakteristické tým, že sa zvukovo ponášajú na vidiecke motívy. Započujeme v nich rôzne pastierske motívy, ako vytrubovanie, hra na píšťalke a podobne.

Vianočná pastorela sa pestovala od konca 17. do 19. storočia a jej historická tradícia sa viaže predovšetkým k stredoeurópskym oblastiam, s prevahou obyvateľstva rímsko-katolíckeho vyznania. Krajiny, v ktorých sa pastorálna vianočná hudba pestovala, boli Rakúsko, časť Nemecka, Čechy, Morava, Slovensko a Poľsko.

Pastorálna hudba sa hrala od Štedrého večera, až do sviatku Troch kráľov (Zjavenia Pána). Rukopisy vianočnej pastorálnej hudby sa na našom území zachovali z čias 18. a 19. storočia. Tvoria súčasť rôznych spevníkov a zborníkov chrámovej hudby. Obdobím jej najväčšieho rozmachu bola druhá polovica 18. storočia. Na tvorbe vianočnej pastorely sa zúčastňovali skladatelia z prostredia reholí, svetskí skladatelia a väčšinu jej poslucháčov tvorili obyvatelia menších miest a vidieka.

Súbor pre starú hudbu Solamente Naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je vynikajúci huslista Miloš Valent, vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať prezentácii hudby 17. a 18. storočia. Repertoár je prvoradý a určuje presné obsadenie súboru. Tak je Solamente Naturali raz triom či septetom, inokedy súborom barokového typu, predvádzajúcim barokové oratóriá s orchestrom a zborom.

Členovia súboru majú úroveň sólových hráčov, radi objavujú neznáme teritóriá a púšťajú sa do náročných projektov. Špecifickosť súboru vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Dnes, po celosvetovom boome Early Music, už nestačí jednoducho reštaurovať starú hudbu a jej ducha. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch.

Hlavnou devízou súboru je entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou – ako odhaľuje už samotný názov súboru. Repertoár súboru je bohatý a okrem základných majstrovských skladieb od Vivaldiho, Händla, Bacha, Purcella, Scarlattiho, Lullyho a Rameaua ponúka aj neznáme a ojedinelé diela slovenskej proveniencie.

Dôležitou súčasťou súboru je spolupráca so zahraničnými umelcami ako Andrew Parrott, Steven Stubbs, Marek Štryncl, Otto Kargl, Jana Semerádová, Pheobe Cerrai, zbormi Capella Nova Graz, Collegium Marianum a ďalšími. Solamente Naturali je súbor dobre známy aj v zahraničí.

Je pravidelným hosťom festivalov starej hudby v Českej republike, vystúpil na prestížnych festivaloch ako napr. Bostonský festival starej hudby, Händlove slávnosti v Götingene, Vantaa Barock Helsinki, Larvik Barokk v Nórsku, na renomovanom Haydnovom festivale v Esterháze v Rakúsku, úspešne sa prezentoval na koncertoch vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Taliansku a Poľsku.

Pastorella v Radvani

Výber zo slovenských vianočných originálnych pastorel 18. a 19.  storočia

P.P.Roškovský         Fuga super Ite misa est Nativitate Domini

A.Zimermann          Sinfonia in G „Pastoritia“

Introduzione. Adagio

Anonym                     Ja sem prišel sem. Aria Pastorales

L.Reirhhart               Pastorella in G

Anonym                     Dormi, dormi Jesule. Pastorella pro Notivitate J.Xti

J.Martoss                  Pastoralle Presto in C

P.P.Bajan                  Cose delá chaso. LarmaPastorum

Zbierka Lubeník    Pastorella in A, organ sólo

Anonym                      Coelo de lapse. Pastorella in A

Anonym                     Murki Pastores in G, organ sólo

A.Dankowski           Hanatteca pastorella. Hyymnicemus jubilemus parvulo nato

D.Gabryel                  Pastoreshuc venite. Pastorella

Anonym                     Pastorella in C, organ sólo

J.Cserney                  Pastoricum Finale

P.P.Bajan                  Powstante z richlosty. Beckovský spevník, 1758

P.J.Zrunek                Wecdiwnase stala, Pri Betleme, Do lesa do hori Prosaepastorales, 1766

M.Kraliks                   Pastorella

Zdroj: Matúš Kucbel , Foto: ilustračné