Verejná knižnica M. Kováča ostáva v kontakte s čitateľmi aj napriek vynútenému zatvoreniu

KULTÚRA
0 /

Tak ako väčšina kultúrnych inštitúcii na Slovensku aj Verejná knižnica Mikuláša Kováča sa ocitla v povinnej karanténe – knižnica je momentálne zatvorená. Ale nezostáva v pasivite a čitateľom ponúka možnosti čítania kníh a ďalšie služby prostredníctvom internetu.

Knižnica žije aj v počas koronavírusovej krízy

Napriek tomu, že musela zrušiť viacero zaujímavých akcií a podujatí, ktoré mala naplánované a dlhšie ich pripravovala (besedy s autormi, prednášky pre verejnosť, kino premietanie, Noc s Andersenom, vernisáž novej výstavy,…) snaží sa udržiavať kontakt so svojimi čitateľmi či návštevníkmi knižnice.

Využíva na to predovšetkým web stránku (zasielanie informácii pre registrovaných používateľov, oznamy na stránke a pod.) a sociálnu sieť knižnice, prostredníctvom ktorých sa snaží osloviť svojich čitateľov a návštevníkov knižnice.

V tejto dobe je vhodné vypožičiavať si E-knihy

Túto službu zaviedla knižnica (tak isto ako ostatné knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK) začiatkom februára 2020, práve vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávnehokraja. V spolupráci s portálom Palmknihy.cz-eReading ponúka na vypožičanie vyše 8 000 e-kníh.  Kedykoľvek, odkiaľkoľvek a zadarmo, stačí mať len platný čitateľský preukaz (uhradený ročný členský poplatok a vyrovnané všetky pokuty).

Pre čitateľov E-kníh pripravuje VKMK  aj „mini súťaž“, ktorej cieľom bude motivovať čitateľov k vypožičiavaniu si kníh cez internet. Postup vypožičiavania nájdu čitatelia na stránke knižnice:  www.vkmk.sk , v sekcii E-knihy. Na FB stránke knižnice plánuje predstavovať aj zaujímavé  tituly E-kníh (upútavky na čítanie).

Čítanie rozprávok pre deti na internete

Ďalšou novinkou, ktorú knižnica v tých dňoch začala ponúkať na svojej sociálnej sieti je Rozprávkové čítanie pre najmenších, ktoré robia pracovníčky knižnice každý deň o 10:00 hod.

K uvedeným rozprávkovým čítaniam začali tiež na FB stránke organizovať rôzne interaktívne súťaže, do ktorých sa deti môžu zapojiť on-line (výroba vlastnej záložky do knihy, súťažné otázky vyplývajúce práve z prečítaného príbehu, atď.). Prvý týždeň sa čítali najmä rozprávky od Pavla Dobšinského, v pláne sú aj ďalší autori H. Ch.  Andersen a iné).

Literárne súťaže

Keďže knižnica pravidelne realizuje aj rôznorodé podujatia umeleckého charakteru, nezabudla ani na svojich „umelecky ladených návštevníkov a čitateľov.“

Pre tých ponúka možnosť realizovať sa v týchto dňoch  v mini literárnej súťaži: Karanténa ARS – súťaž o najkrajšiu karanténnu báseň.

Pre deti základných škôl má pripravený už 3. ročník súťaže: Banskobystrické pierko 2020 (súťaž bude prebiehať od 1. apríla do 10. mája 2020) a verí, že napriek tomu, že žiaci ostávajú naďalej doma, budú svojimi pedagógmi motivovaní k literárnej tvorbe v oblasti poézie a prózy a zrodí sa množstvo zaujímavých literárnych dielok.

„Napriek neľahkej situácii v ktorej sa ocitla celá spoločnosť, veríme, že takýmito aktivitami sa pripomenieme, zaujmeme a čitatelia k nám hneď po otvorení knižnice opätovne zavítajú,“

hovorí manažérka VKMK v Banskej Bystrici Soňa Šóky.

Zdroj: Soňa Šóky , Foto: ilustračné