V Banskej Bystrici sa konal 12. ročník recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča

KULTÚRA
0 /

Koncom minulého týždňa sa v priestoroch Cikkerovej sieni Radnice uskutočnilo finále 12. ročníka recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Do Banskej Bystrice prišli recitátori z celého Slovenska, od najmenších až po dospelých.

Súťažilo sa vo viacerých vekových kategóriách. Nestratili sa ani zástupcovia z Banskej Bystrice a nášho regiónu. Najväčší úspech dosiahla Základná škola v Hrochoti, ktorú vedie riaditeľ  Marian Medveď.

Mária Reháková a Vladimír Sklenka

Mária Reháková a Vladimír Sklenka

Tento výnimočný celoslovenský projekt organizuje vydavateľstvo STAR Production na čele s charizmatickou Máriou Rehákovou – rodenou Radvančankou. Napriek všetkým problémom sa podarilo zorganizovať 12. ročník v tomto roku. Nad podujatím prevzal záštitu primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko .

Súťaž otvorila príhovorom Monika Pastuchová z Mestského úradu a recitačná súťaž mohla začať.

Monika Pastuchová

Monika Pastuchová

Súťažiacich hodnotila 8 – členná porota v zložení: predsedníčkou poroty bola prozaička, rozhlasová dramatička a publicistka Daniela Hroncová Faklová,  za mesto Banská Bystrica Monika Pastuchová,  historik a publicista Vladimír Sklenka, básnik a rozhlasový redaktor Marcel Páleš , básnik Marcel Perecár,  výtvarníčka a spisovateľa Anna Drevická, poslankyňa mesta Banská Bystrica Erika Kárová, majiteľka a zástupkyňa 1. Súkromného Banskobystrického  gymnázia Martina Murgašová.

Podujatie svojou prítomnosťou podporili poetka Jana Chorvátová, členka Spoločnosti gen. M. R. Štefánika Alena Káanová, banskobystrický básnik Miroslav Kapusta. Sám Miroslav Kapusta venoval ako bonus účinkujúcim množstvo krásnych kníh zo svojej tvorby, ktorými ich úprimne potešil.

Miroslav Kapusta

Miroslav Kapusta

Vladimír Sklenka o podujatí povedal:

„Ako porotca sa skoro pravidelne zúčastňujem tohto podujatia a viem čo všetko pozitívne prináša pre mladých, nadaných ľudí. Preto veľké poďakovanie patrí Márii Rehákovej, že neúnavne každý rok organizuje toto podujatie, ktorého finále sa uskutočňuje práve v Banskej Bystrici. S potešením vnímam aj úspechy žiakov a študentov z Banskej Bystrice a nášho regiónu. Základná škola z obce Hrochoť, kde pôsobil Andrej Sládkovič, každoročne prináša nové úspešné slovenské talenty.“

Porota a hostia

Porota a hostia

K výkonom Bystričanov Sklenka dodal:

„Som rád, že aj tohto roku sa nestratili zástupcovia z banskobystrických škôl. Napríklad mňa osobne tiež zaujal prednes žiačky ôsmeho ročníka základnej školy z Banskej Bystrice Barbory Balážovej, ktorá predniesla báseň z aztéckej poézie pod názvom Ašma. Verím, že recitátori z celého Slovenska, ale aj ich rodičia a učitelia si odniesli z podujatia pozitívne dojmy a krásne spomienky na našu Banskú Bystricu.“      

Mária Reháková s ocenenými súťažiacimi

Mária Reháková s ocenenými súťažiacimi

Výsledky

Kategória mladší žiaci: 

  1. miesto Miki Šóš, 2. miesto Zuzana Lattová, 3. miesto Tereza Fábová

Kategória starší žiaci:

  1. miesto Barbora Balážová, 2. miesto Rastislav Čerevka, 3. miesto Juraj Dianiška

Kategória starší žiaci Základné umelecké školy:

  1. miesto Nela Gajdošová, Filip Radimák (udelené boli dve prvé miesta) 3. miesto: Lili Slobodová

Kategória juniori:

  1. miesto Nicole Pauva Herna, 2. miesto Igor Furdík

Kategória dospelí

  1. miesto Miriam Hamarová, 2. miesto Alena Ondrejmišková, 3. miesto Marek Jaroš
Ocenení súťažiaci

Ocenení súťažiaci

Autor: Vladimír Sklenka, Foto: STAR Production