Svet bábok s dušou v Robotníckom dome

KULTÚRA
0 /

Príďte nahliadnuť do čarovného Sveta bábok s Dušou a zabavte sa spolu s nami v tvorivej dielničke. Počas jarných prázdnin v dňoch 1. – 3. marca 2023 od 9:00 do 11:00 hod. môžete opäť navštíviť stálu expozíciu Svet bábok s Dušou z dielne známej bábkarskej rodiny Dušovcov – Pogorielovcov. Ide o bábkovú herňu, ktorá sa nachádza na 3. poschodí Robotníckeho domu.

Vidieť diela profesionálnej výtvarníčky a scénografky Jany Pogorielovej Dušovej s bábkami jej manžela – divadelného technológa Antona Dušu je skutočným zážitkom. Je to vlastne kus kultúrnej histórie mesta Banská Bystrica. Deti si môžu vyskúšať maňušky, marionety, tieňové divadlo a spolu s lektorkou vyrobiť vlastnú bábku.

Anton Duša (*18. 6. 1933 – †6. 7. 2016 )

Narodil v Banskej Bystrici pred 83 rokmi.  Už od raného detstva ho priťahoval svet divadelného umenia.

Bolo to azda prvé maňuškové divadlo, dar od rodičov pre šesťročného syna, alebo návštevy bábkového divadla so starou mamou, ktoré ho navždy k životu s bábkami pripútali.  Veľmi skoro však už nielen ako prijímateľa, ale aj ako tvorcu vlastného bábkového divadla, v ktorom ako dvanásťročný hrával pre deti z okolia.

Kariére profesionálneho divadelného technológa a výtvarníka predchádzala práca v ochotníckom marionetovom súbore Radosť detí a v Ochotníckom divadelnom súbore Andreja Sládkoviča, počas stredoškolského štúdia na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Banskej Bystrici, od roku 1951 práca v novozaloženom vlastnom súbore s názvom Bábkarský súbor združených závodných klubov ROH, kde bol vedúcim, režisérom, výtvarníkom, technológom i bábkovodičom.

Anton Duša

Anton Duša

Krajské bábkové divadlo a Jana Pogorielová – Dušová

Súbor pod jeho vedením dosiahol viaceré úspechy na domácich i celoštátnych prehliadkach, zaiste i vďaka hre Zlato kráľa Magamona.  Po zlúčení súboru s maňuškovým súborom Domu armády v roku 1957 pod novým názvom, Malá scéna PKO, bol Anton Duša poverený jeho vedením.

V priaznivej spoločenskej atmosfére 60 – tych rokov 20. storočia prispel potom, spolu s ďalšími divadelnými ochotníkmi, k založeniu Krajského bábkového divadla v roku 1960, kde pôsobil (1960 – 1975) ako zástupca riaditeľa, vedúci umelecko-technickej prevádzky, výtvarník, technológ a vedúci scénickej výpravy.

Legendárnym sa stalo jeho výtvarno – technické majstrovstvo, konštrukčné inovácie pomáhali zdokonaľovať realizáciu inscenácií. Paralelne spolupracoval s Československou televíziou Bratislava a Košice pri realizácii televíznych bábkových inscenácií a večerníčkov.

Krajskému bábkovému divadlu (dnes Bábkové divadlo na Rázcestí) zostal verný (1983 – 1990) aj po prestávke, počas ktorej pracoval päť rokov (1975 – 1980) vo funkcii vedúceho propagácie v podniku Smrečina Banská Bystrica a krátko aj v Bábkovom divadle v Košiciach (1980 – 1983).

Začiatkom deväťdesiatych rokov pôsobil rok v Bábkovom divadle Žilina (1990 – 1991) a po založení vlastnej firmy s manželkou, scénografkou Janou Pogorielovou – Dušovou Woodwork – puppets – dolls – Pogorielová – Duša sa od roku 1990 venoval výrobe bábok. S manželkou tvorili obdivuhodnú harmonickú dvojicu v práci i v súkromí.

Jana Pogorielová – Dušová 

Jana Pogorielová – Dušová

Divadlo do kufra

Originálne diela, bábky či bábkové divadlo do kufra, sa dočkali ocenenia doma, ale najmä v zahraničí – v Česku, Rakúsku, Nemecku, USA, Japonsku. O spoluprácu prejavil záujem nemecký bábkar Olaf Bernstengel, francúzsky bábkar Massimo Schuster, veľký úspech zožal medzinárodný, slovensko-nemecko-rakúsky projekt Eibesthálske pašie – hra s bábkami podľa evanjelia Marka, premiérovaný v Rakúsku na Veľkú Noc roku 1999. Bábkové divadlo vo forme knihy Z knižnej police bolo dokonca uznané ako priemyselný vzor.

Anton Duša zanechal svedectvo o svojom majstrovstve v podobe múzejných expozícií v Múzeu bábkarskej kultúry a hračiek na hrade Modrý kameň i v expozícii Bábkarský salón v Literárnom a hudobnom múzeu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Ocenenia a dokumentácia diela v Hudobno – literárnom múzeu ŠVK

Za svoju prácu bol ocenený viacerými diplomami, medailami, pamätnými plaketami, ďakovnými listami, o. i. opakovane medailou Vzorný pracovník kultúry, dostal Poďakovanie za rozvoj bábkového divadla od Ministerstva kultúry SSR (1970); Pamätnú striebornú medailu a diplom za pomoc pri rozvoji ochotníckeho bábkového divadla, KOS Banská Bystrica (1990); Pamätnú plaketu od Krajského úradu v Banskej Bystrici pri príležitosti 70. výročia narodenia (2003); Cenu primátora mesta Banská Bystrica za rok 2003; List k životnému jubileu od ministra kultúry SR (2008).

Literárne a hudobné múzeum, ktoré dlhé roky dokumentuje bohaté dielo Antona Dušu pripravilo podujatia k životnému jubileu v roku 2008 a v roku 2013. Vďaka početným, veľmi pozitívnym, vzájomným kontaktom sa vytvoril medzi pracovníkmi múzea a Antonom Dušom s pani Janou Pogorielovou-Dušovou vzácny vzťah vzájomnej dôvery a náklonnosti.

Zdroj: (tom) a Mgr. Soňa Šváčová, PhD.  , Foto: ilustračné a archív