Program Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici v máji 2023

KULTÚRA
0 /

Po znovuotvorení zrekonštruovanej pobočky VKMK na Fončorde už pracujú všetky pobočky v meste pod Urpínom naplno. Ponúkame vám niekoľko zaujímavých pozvánok na májové podujatia v pobočkách Verejnej knižnice Mikuláša Kováča.

Streda 10. mája 2023 o 16:30 hod. v pobočke Centrum, Švantnera18

Potulky svetom s cestovateľom

Thajsko – boxovanie a nevšedné zážitky s cestovateľom Filipom Jánošíkom z cyklu cestovateľských stretnutí

Pondelok 15. mája 2023 o 16:30 hod. v pobočke Sídlisko, Ulica 29. augusta 25

Inšpiratívne stretnutie s básnikom Jurajom Kuniakom

Z cyklu stretnutí o aktívnom starnutí uvádza Vladimír Pirošík.

Utorok 16. mája 2023 o 17:00 hod. v pobočke Centrum, Švantnera18

O ENNEAGRAME

Stretnutie s akreditovanou terapeutkou  Ivanou Medveďovou.

Streda 17. mája 2023 o 16:30 hod. v pobočke Centrum, Švantnera18

Sedením proti bolesti chrbta

Prednáška lektora  Univerzity vedomého života Mgr. Matúša Svinčáka.

Štvrtok 18. mája 2023 o 16:30 hod. v pobočke Fončorda, Jilemnického 48

Cestovateľské stretnutie

Zápisky z Islandu s Ľubicou Tomkovou.

Štvrtok 25. mája 2023 o 17:00 hod. v pobočke Sídlisko, Ulica 29. augusta 25

Regenerácia tela

Spojenie psychosomatiky a tvárovej jogy lektorky a životnej koučky Mirky Čurilla.

Utorok 30. mája 2023 o 16:30 hod. v pobočke Fončorda, Jilemnického 48

Sebapoznanie, sebavedomie a sebaúcta – kľúče k životnému šťastiu a láske

Beseda s autorkou kníh Volanie duše a obdivuhodná žena Viktóriou Sentpéteryovou

Viac informácií získate na www.vkmk.sk.

Zdroj: Katarína Lehotská Mikuláková , Foto: VKMK BB