Pozvánka na interaktívny kvíz v jazykovej študovni American Center Banská Bystrica

KULTÚRA
0 /

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozýva pedagógov, respektíve  ich študentov do  jazykovej študovne American Center  Banská Bystrica. Tu si študenti môžu otestovať svoje vedomosti v novom interaktívnom kvíze zameranom na mediálnu gramotnosť a dezinformácie.

Interaktívny kvíz

„Ako nenaletieť hlúpostiam“ je kvíz určený pre triedy 2. stupňa ZŠ a SŠ. Študenti sa počas riešenia kvízu dozvedia:

 • základné pojmy
 • ako rozpoznať dezinformácie
 • prečo máme tendenciu veriť dezinformáciám
 • manipulačné techniky
 • ako sa šíria dezinformácie

Celá aktivita trvá približne 60 minút a študenti k nej potrebujú len svoj smartfón. Je  možné ju celú absolvovať aj v anglickom jazyku.  Na aktivitu je potrebné sa objednať u konzultanta mailom alebo telefonicky. Ponuka trvá počas celého školského roka.

American Center Banská Bystrica – Študovňa zameraná na jazyk a kultúru USA

Študovňa vznikla v roku 2005 v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Od roku 2014 je súčasťou siete poradenských centier Education USA a poskytuje:

 • konzultačné služby a základné informácie o USA
 • prezenčné a absenčné výpožičky dokumentov z fondu študovne
 • aktuálne a objektívne informácie o študijných možnostiach v USA (prípravné materiály na americké štandardizované testy (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT), katalógy amerických univerzít, študijných programov či informačné materiály o možnostiach finančnej podpory štúdia v USA)
 • organizuje interaktívne hodiny anglického jazyka a kultúry USA pre základné a stredné školy, semináre, prednášky, besedy
 • poskytuje prezenčné výpožičky slovenských patentových spisov
 • poskytuje informácie z CD ROM databázy ESPACE (patentové spisy)
 • poskytuje služby Strediska patentových informácií
 • poskytuje publikácie a informačné materiály o duševnom vlastníctve a formách jeho ochrany

Informačný fond študovne

 • knihy z oblasti politických vied, histórie, teórie literatúry, práva a lingvistiky
 • beletria – diela klasických aj moderných amerických autorov v anglickom jazyku
 • DVD nosiče
 • spoločenské hry zamerané na reálie USA a rozvoj slovnej zásoby v anglickom jazyku
 • databáza eLibrary USA

Študovňa sa nachádza na prízemí Štátnej vedeckej knižnice a je otvorená nasledovne:

Október – máj

Pondelok – piatok:  10:00 – 17:00

obedná prestávka    12:30 – 13:00

Jún – september

Pondelok – utorok  10:00 – 16:00

Streda                        10:00 – 18:00

Štvrtok – piatok       10:00 – 16:00

obedná prestávka    12:30 – 13:00

Kontakt:  Mgr. Róbert Címer, tel.: 048/47 107 84, e-mail: banskabystrica@americanspaces.sk.

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: ilustračné