Ponuka Verejnej knižnice M. Kováča pre seniorov a návštevníkov zaujímavých podujatí

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ponúka  bezplatnú registráciu do knižnice pre návštevníkov na 60 rokov. Ponuka trvá od 15. 10. do 15.11. 2021 na všetkých pracoviskách knižnice.

Zároveň VKMK dáva do pozornosti rozšírenie otváracích hodín knižnice na všetkých pracoviskách knižnice do 18.00 hod.

Pracoviská knižnice sú otvorené nasledovne:

Pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 1710/48

Pobočka Sásová, Rudohorská 23 A

Pobočka Centrum, Švantnerova 18

Otvorené denne od 8:00 do 18:00 hod., v stredu od 12:00 do 18:00 hod.

Pobočka Sídlisko, ul. 29 augusta 25

Pobočka detskej literatúry, Lazovná ul. 26

Otvorené denne od 8:00 do 17:00 hod., v stredu od 12:00 do 18:00 hod.

Mgr. Iveta Babjaková, riaditeľka tejto kultúrnej inštitúcie od konca roku 2020, hovorí:

„Verejná knižnica Mikuláša Kováča sa postupne mení z miesta, na ktorom si čitateľ predovšetkým vymení knihy na miesto, v ktorom bezpečne a zmysluplne strávi svoj čas. Preto sme aj novo rekonštruovanú pobočku na Sídlisku, na ulici 29. augusta č. 25 zariaďovali tak, aby sme širokej komunite seniorov, tak bohato v tejto časti mesta zastúpenej, ponúkli príjemné prostredie na besedy a stretnutia. Najstarší obyvatelia nášho mesta môžu na povzbudenie k pokojnému tráveniu voľného času v našej knižnici využiť i malú motiváciu zo strany knižnice – ročné zápisné grátis v Mesiaci úcty k starším. Knižnica tak nadväzuje na svoje bohaté programy orientované na seniorov v pred-covidovom období a do konca roka 2021 pozýva na množstvo malých komunitných podujatí, ktoré sa uskutočnia v režime OTP.“

Iveta Babjaková

Iveta Babjaková

Zo zaujímavých podujatí knižnice v mesiacoch október – november 2021 vyberáme:

1. Halloweenska knižnica od 22.10. – 12.11.2021 počas otváracích hodín knižnice

Pobočka Sásová, Rudohorská 23 A, Banská Bystrica

 2. Výstava Sochoobrazy Pavla Simana, od 1.10.- 28.11.2021 počas otváracích hodín knižnice

Pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 1710/48, Banská Bystrica

 3. Cyklus Odkrývanie regionálnych reálií: prezentácia publikácie Život ľudu detvianskýho, 10.11.2021 o 16:30 hod.

Pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 1710/48,Banská Bystrica

Sledujte aktuálne oznamy na www.vkmk.sk a na sociálnych sieťach: FB, YouTube a Instagram. Všetky pobočky VKMK sa tešia vašu návštevu.

Zdroj: Soňa Šóky  , Foto: Vlado Veverka a ilustračné