Neformálne vzdelávanie divadlom v spolupráci fakúlt UMB a Bábkového divadla na Rázcestí

KULTÚRA
0 /

Prvý pilotný projekt neformálneho vzdelávania divadlom UMB a BDNR úspešne prebehol v marci a apríli 2023.  Povedzme si niekoľko slov, o čo v ňom išlo.

Projekt spolupráce neformálneho vzdelávania divadlom medzi UMB (vybranými katedrami, konkrétne z Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty ) a Bábkového divadla na Rázcestí vznikol ako prvá kultúrno-spoločenská a vzdelávacia aktivita v oblasti školstva a kultúry na Slovensku.

„Je to prierezová vzdelávacia inovatívna medzirezortná aktivita, ktorej cieľom je formovať osobnosti s pozitívnym vzťahom k divadlu/k umeniu, mladých ľudí citlivo vnímajúcich význam kultúry a divadla v spoločnosti a vo svojom budúcom živote. Súčasne tento projekt stimuluje význam kreativity potrebnej pre vlastnú sebarealizáciu človeka,“

uvádzajú fakulty UMB a Bábkové divadlo na Rázcestí.

Táto spoločná univerzitno-divadelná platforma je zameraná na formovanie diváckej estetickej a kultúrnej gramotnosti budúcich pedagógov a pedagogičiek, študentov, študentiek iných profesií. Prostredníctvom predmetov:  Divadelná gramotnosť a Študentské divadlo 45 študentiek a študentov absolvovalo stretnutia s divadlom priamo v divadle v dvojtýždňových blokoch.

Na príprave projektu zo strany UMB sa podieľali vysokoškolské učiteľky Lujza Urbancová, Nadežda Zemaníková, Anna SlatinskáEva Pršová (FF UMB), ďalej Zuzana Švecová,  a Lýdia Simanová (PF UMB). Študentky a študenti pracovali v troch skupinách (dve skupiny z FF a jedna z PF).

Stretnutia vo forme seminárov, prednášok, tvorivých hereckých a výtvarných workshopov, diskusií a návštevy vybraných predstavení sa konali počas mesiacov marec a apríl 2023.

Celkom sa uskutočnilo dvanásť pracovných vzdelávacích stretnutí (každá skupina absolvovala 4 stretnutia), na ktorých sa podieľali pozvané lektorky a lektori Dagmar Inštitorisová, Iveta Škripková, Marián Pecko, Barbora Jurínová a Veronika Kořínková-Willems (Edudráma), Mária Šamajová s  Katarínou Mažáryovou.

Študentky a študenti sa zúčastnili celkom na 2 predstaveniach pre deti (O medúzke, Výčiny slovenčiny) a štyroch pre dospelých (Neplač, Anna!, peneLopa, T.V. recepty, Variácie lásky). Každá skupina absolvovala dve predstavenia, tvorivý slovesný, herecký a výtvarný workshop.

Cieľom projektu bolo zoznámiť s divadlom mladých ľudí, z ktorých väčšina doteraz vôbec nenavštívila bábkové divadlo, resp. mali s ním len minimálny kontakt. Účastníčky a účastníci vzdelávania sa zoznámili so zázemím divadla a základmi divadelnej práce, spoznali a analyzovali emocionálny a divadelný zážitok.

Dôležitou súčasťou projektu bolo tematické hľadanie využitia potenciálu divadla vo vyučovaní, resp. v ich budúcej praxi, ale aj toho, ako prepojiť divadlo, edukáciu a rodinu. Dramatická edukácia je pre budúcich pedagógov a pedagogičky dôležitá aj v súvislosti s kurikulárnymi zmenami, ktoré v nasledujúcich rokoch čakajú náš školský systém.

Pevne veríme, že tento pilotný ročník nebol posledný a že už od nasledujúceho semestra budeme môcť ponúknuť takúto formu vzdelávania pre ďalších záujemcov aj v zimnom semestri.

Zdroj: Ivana Urbanová, Foto: BDNR a ilustračné