Maľby Miroslava Bárdiho na Radnici v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

V dňoch 29. februára – 13. marca 2016 si návštevníci historickej Radnice na Námestí SNP môžu pozrieť dve desiatky olejomalieb Miroslava Bárdiho. Sú tu obrazy vytvorené počas pobytov v plenéri, v prostredí krajiny alebo mestskej či dedinskej architektúry.

Krajinomaľba je tu zastúpená väčšinou pohľadmi na okolie Banskej Bystrice a Malachova, na krajinu Podpoľania a najmä kompozíciami z Vysokých Tatier. Časť výstavy tvoria maliarske záznamy architektúry z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Španej Doliny i Štrasburgu. Výstava je doplnená aj niekoľkými zátišiami.

Miroslav Bárdi (* 25. február 1949 vo Veľkých Teriakovciach)

Je slovenský maliar. Do roku 1971 žil v Čerenčanoch, okr. Rimavská Sobota. Študoval na SVŠ v Rimavskej Sobote a zároveň kresbu a maľbu u akademického maliara Štefana Bazovského. V rokoch 1967-71 absolvoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici (pedagógovia – akademickí maliari Štefan Prukner, Stanislav Balko a Dušan Zapletal, akademický sochár Mikuláš Palko, Klára Kubičková a ďalší) a v roku 1983 získal akademický titul PaedDr.

V rokoch 1972-2005 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg v disciplíne maľba na Katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Súčasne pracoval v odborných porotách výtvarných súťaží žiakov základných škôl a študentov stredných škôl.

Viedol výtvarné štúdiá dospelých, venoval sa výtvarnému poradenstvu, uskutočňoval prednášky, besedy a koncepcie výstav na strednom Slovensku. V rokoch 1971-1997 žil v Banskej Bystrici, od roku 1997 pôsobí v obci Malachov.

V súčasnosti tvorí ako umelec v slobodnom povolaní. Jeho umelecká tvorba je orientovaná na prírodu, hudobné motívy, úvahy a spomienky. Počas rokov 1972-2014 vystavoval na vyše 60 samostatných a 110 spoločných výstavách. Zúčastnil sa viacerých tvorivých pobytov na Slovensku a v zahraničí.

Jeho obrazy sú v zbierkach galérií, múzeí, kultúrnych inštitúcií a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Veľkej Británii, USA, Kanade, Južnej Kórei, Turecku, v Rusku a inde.

Miroslav Bárdi je členom profesijnej organizácie Asociácia slovenského umenia a Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska. Bol ocenený striebornou medailou za výchovu a rozvoj výtvarnej kultúry Stredoslovenského kraja (1985) a plaketou za rozvoj Pedagogickej fakulty UMB Banská Bystrica (2005), dostal aj a iné ocenenia.