Legendárna kniha Petra Karvaša V hniezde v novom vydaní

KULTÚRA
0 /

Po viac ako štyridsiatich rokoch sa na pultoch kníhkupectiev opäť objaví výnimočný titul slovenského prozaika a dramatika Petra Karvaša, ktorého život bol neodmysliteľne spätý s Banskou Bystricou. Práve knihou V hniezde sa ako skúsený autor vrátil do svojho rodiska a do medzivojnových rokov, ktoré tu prežil ako dieťa.

V hniezde

Peter Karvaš pátra v hlbinách vlastnej pamäti, z ktorej sa vynárajú spomienky na rodičov, najmä na milovanú mamu, starú mamu, spolužiakov a učiteľov, na život v Banskej Bystrici. Farbisto opisuje ulice a zákutia mesta v 20. a 30. rokoch: novorenesančnú vilu na Hornej ulici s ateliérom starého otca Dominika Skuteckého, námestie (vtedy ešte Masarykovo) s lákavými obchodíkmi, Benického a Ebnerov dom, Dolnú ulicu či proletársky Hušták a tiež živú tetu Vansovú v dome pri Bystričke.

Peter Karvaš

Peter Karvaš

Mesto v Karvašových spomienkach vytvára citové a sociálne zázemie pre generáciu, ktorá napokon dospela v Slovenskom národnom povstaní, a hoci Karvaš oživuje hlavne „svet včerajška“, jeho krásy i tragédie, v rozprávaní môžeme rozoznať črty, ktoré nezostali iba minulým svedectvom. Kniha V hniezde tak môže byť svojím nadčasovým jazykom a témami podnetným čítaním nielen pre generácie narodené v 20. storočí, ale aj pre publikum, ktoré sa s Karvašovým písaním ešte nemalo možnosť zoznámiť.

Kniha vychádza v banskobystrickom vydavateľstve Literárna bašta v grafickej úprave Terezy Maco. Druhé vydanie knihy, ktorú Peter Karvaš písal počas normalizačného zákazu a svetlo sveta uzrela v roku 1981, je doplnené o fotografie z rodinného albumu Karvašovcov a Skuteckých, ktoré sú dnes súčasťou archívu Stredoslovenskej galérie. Kniha je tiež obohatená doslovom literárnej vedkyne Zuzany Bariakovej.

Pracovňa Petra Karvaša

Pracovňa Petra Karvaša

Nové vydanie knihy V hniezde si bude možné od 18. januára zakúpiť výhradne v kníhkupectve Artforum Banská Bystrica na Námestí Štefana Moysesa 7 alebo v internetovom obchode vydavateľstva Literárna bašta (www.literarnabasta.sk). Od polovice februára sa kniha dostane do širšej distribúcie. Verejné uvedenie knihy do života sa uskutoční v najbližších mesiacoch.

Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kniha vyšla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Vydanie knihy bolo realizované s podporou Mesta Banská Bystrica.

Spisovateľ Peter Karvaš

Spisovateľ Peter Karvaš

Peter Karvaš (* 25. 4. 1920 Banská Bystrica – † 28. 11. 1999 Bratislava) 

Vnuk slávneho maliara Dominika Skuteckého a jediné dieťa maliarovej dcéry Karoly sa narodil v nádhernej Skuteckého vile necelý rok pred maliarovou smrťou. Čarovnú dobu detstva a mladosti, prežitú v meste pod Urpínom, sa mu po mnohých rokoch jedinečne podarilo zachytiť v biografickej próze V hniezde (1981).

Talentovaný a citlivý mladý muž však krátko na to dostal lekciu z odvrátenej stránky života – po vzniku Slovenského štátu a prijatí rasových zákonov. Matka umelkyňa a otec lekár spočiatku odolávali atakom režimu, no rok 1944 bol pre nich osudný, násilím museli opustiť svoj dom (sídlo si v ňom zriadilo gestapo!), znášať príkorie, aby napokon 4. januára 1945 tragicky skončili svoj život vo vápenke v Nemeckej.

Rodina Skuteckých

Rodina Skuteckých

Peter Karvaš (načas internovaný v pracovnom tábore) unikol podobnému osudu vďaka priateľom z kruhov slovenskej literatúry, jeho otec bol totiž rodinným lekárom Rázusovcov. Dostal echo od správcu Matice slovenskej v Martine Jozefa Cígera Hronského, či by neprišiel k nim pracovať ako výkonný redaktor pripravovaného matičného časopisu Vesna.

Vysoká koncentrácia osobností literatúry a umenia (J. Marták, E. Rázusová-Martáková, J. Barč-Ivan, D. Tatarka, Ľ. Ondrejov, J. Bodenek, I. Turzo a i.) bola pre začínajúceho autora nadmieru inšpiratívna, navyše uvedená komunita držala nad Karvašom akýsi ochranný dáždnik pred nepriaznivými politickými vplyvmi.

Vila Skuteckého

Vila Skuteckého

Banskobystrické spomienky na Petra Karvaša

V Banskej Bystrici si pamiatku Petra Karvaša udržiavame rozličnými spôsobmi. Tým najautentickejším je samozrejme starostlivosť o jeho rodný dom Hornej ulici, v ktorom je umiestnená expozícia Dominika Skuteckého. Presne rok po úmrtí dramatika pribudla na budove pamätná tabuľa na jeho počesť. Aj jedna z ulíc mesta nesie meno Petra Karvaša.

Vzácnu dokumentáciu jeho života a diela uchováva ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, navyše literárnu expozíciu zdobí časť zariadenia jeho bratislavskej pracovne. Akadémia umení – Fakulta dramatických umení  každoročne usporadúva na jeho počesť medzinárodnú teatrologickú konferenciu.

Od roku 2014 pribudla regionálna súťaž divadiel mladých Karvašova divadelná Bystrica, ktorej organizátorom je Stredoslovenské osvetové stredisko. Vyšlo aj niekoľko edičných počinov, z ktorých možno čerpať informácie o tejto osobnosti.

Peter Karvaš v Banskej Bystrici

Peter Karvaš v Banskej Bystrici

Karvašov sen

Nie je to málo, spolu s opakujúcimi sa podujatiami k autorovým výročiam tvorí odkaz Petra Karvaša trvalú súčasť kultúrno – umeleckého života Banskej Bystrice. Karvašovo dramatické a prozaické dielo by si však zaslúžilo, aby častejšie a intenzívnejšie zaznievalo v aktuálnom spoločenskom dianí. Ešteže činohra SND uviedla koncom októbra premiéru jeho Polnočnej omše!

Je tu však jeden nesplnený sen autora – v rokoch perzekúcie a diskriminácie po roku 1968 čerpal silu pre život spomienkami na detstvo v Banskej Bystrici. Spomínaná biografická próza „V hniezde“ síce potichu vyšla roku 1981, ale zaregistrovala ju iba užšia komunita Bystričanov. Peter Karvaš do tohto textu vložil neutíchajúcu túžbu sprítomniť si magický svet detstva a dospievania v meste pod Urpínom so všetkými úžasnými zážitkami a skúsenosťami.

Drobnokresba ulíc a zákutí Banskej Bystrice v 20. a 30. rokoch minulého storočia očami citlivého svedka – majstra pera dáva súčasníkovi nazrieť do atmosféry doby a ľudí v nej.  Zaslúžila by si nové vydanie, aby sa k nej mohli dostať všetci Bystričania, mala by byť akýmsi povinným čítaním súčasníkov o živote ich predchodcov. Niekoľko pokusov o vydanie tejto knihy už bolo, ale bez úspechu. Skúsme nájsť spôsob, ako splniť autorov sen!

Zdroj: Slavo Sochor a Jana Borguľová, Foto: archív a ilustračné