Musica Barocca 2022 pokračuje 11. novembra 2022 koncertom Stanislava Šurina v Evanjelickom kostole

KONCERT
0 /

Pre poslucháčov organovej hudby je v novembri pripravený ďalší koncert z cyklu medzinárodného organového festivalu. V piatok 11. novembra 2022 o 18:00 hod. v Evanjelickom kostole v Lazovnej ulici, bude pokračovať medzinárodný festival barokovej hudby Musica Barocca 2022.

Za historickým romantickým organom z roku 1893 sa poslucháčom predstaví popredný slovenský organista, skladateľ, pedagóg a organizátor kultúrneho života Stanislav Šurin.

Program koncertu bude zostavený z organových diel Johanna Sebastiana Bacha. Hlavnou témou programu budú ukážky z Bachových kantátových diel. Preto aj program koncertu dostal podtitul: Bachove kantáty a ďalšie diela pre organ.

Stanislav Šurin

Stanislav Šurin

Stanislav Šurin

Narodil sa v roku 1971 v Trnave. Študoval hru na organe a cirkevnú hudbu na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na bratislavskej Vysokej škole múzických umení v triede profesora Ivana Sokola a súkromne u profesora Johanna Trummera v Grazi.

Spolupracoval so Slovenskou filharmóniou a so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s ktorými uviedol viaceré skladby pre organ a orchester. Sólisticky účinkoval v roku 2000 s National Symphony Orchestra Taiwan pri premiérovom uvedení Janáčkovej Glagolskej omše na Tchajwane.

Organista Stanislav Šurin

Organista Stanislav Šurin

Organové recitály hral vo viacerých štátoch Európy, v USA, Mexiku, Kanade, Ruskej federácii, Uzbekistane, Kazachstane, Japonsku a Hong Kongu. Na svojom konte má niekoľko sólových organových nahrávok. Je zakladateľom a organizátorom viacerých organových festivalov na Slovensku.

V rokoch 2006– 2008 pôsobil vo funkcii Diecézneho hudobníka Bratislavsko – trnavskej arcidiecézy. Pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách historických organov a pri stavbách nových organov. Tejto problematike sa venuje aj ako publicista a organizátor. Venuje sa aj kompozícii.

Evanjelický kostol v Banskej Bystrici

Evanjelický kostol v Banskej Bystrici

Je autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty. V roku 2011 mu vyšiel spevník a CD jeho liturgických skladieb Antifóny a duchovné piesne a v roku 2013 CD album jeho piesní na básne Miroslava Válka Dáma v rýchliku.

V roku 2009 mu bola za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov udelená cena Sebastian. Konferencia biskupov Slovenska mu v roku 2016 udelila cenu Fra Angelica za „osobný prínos do kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku“.

Ukážka z koncertu Stanislava Šurina v Španej Doline:

Program koncertu

JOHAN SEBASTIAN BACH(1685 – 1750)

Prelúdium Es dur, BWV 552 / 1

Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645

(z kantáty Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140)

Wosoll ich fliehen hin, BWV 646

(z neznámej kantáty J. S. Bacha)

Koncert a mol, BWV 593 / podľa A. Vivaldiho

Allegro – Adagio – Allegro

Jesus bleibet meine Freude, BWV 147

(z kantáty Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147)

Fantázia a fúga g mol, BWV 542

Koncert Stanislava Šurina

Koncert Stanislava Šurina

Zdroj: Matúš Kucbel , Foto: Milan Krupčík a ilustračné