Koncert Slavonic duo Spievajúce múry na Ľupčianskom hrade

KULTÚRA
0 /

Železiarne Podbrezová, Slavonic o. z. a Lýdia Baranová pozývajú milovníkov vážnej hudby v nedeľu 13. augusta 2017 o 17:00 hod. na koncert popredných umelcov slovenskej hudobnej scény Slavonic duo – husľový virtuóz Andrej Baran a gitarista Adam Marec „Spievajúce múry“  na Ľupčianskom hrade.

Slavonic duo uvedie skladby N. Paganini – Sonáta pre husle a gitaru č.1, G. F. Händel – Sonáta pre husle a gitaru a mol, J. Ibert – Entré act, A. Piazzolla – História Tanga. Koncert je spojený s prehliadkou Ľupčianskeho hradu.

 Andrej Baran

Pochádza zo Slovenskej Ľupče. Začal hrať na husliach ako 5 – ročný. V rokoch 1997 až 2001 študoval na konzervatóriu v Banskej Bystrici. V roku 2001 prestúpil na Pražskú konzervatoř do triedy Doc. Jindřicha Pazderu. Na Akadémiu múzických umení v Prahe bol prijatý v roku 2004.

O rok neskôr získal semestrálne štipendium na Toho Academy Gakuen Campus v japonskom Toyame a štipendium na letnej akadémií ISA Prague-Wien-Budapest v Rakúskom Semmeringu, kam psa vrátil aj v roku 2007.

V roku 2008 študoval na Royal Music Academy v Kodani. Ako hosť symfonických orchestrov, člen Academy chambre orchestra Luxembourg a husľovo-gitarového dua i ako sólista vystúpil na koncertných pódiách v Dánsku, Anglicku, Nemecku, Francúzku, Holandsku, Belgicku, Taliansku, Španielsku, Luxemburgsku a Japonsku.

V súčasnosti popri koncertnej činnosti vyučuje hru na husliach na Konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici. Sám hrá na husle francúzskeho majstra z 19. storočia. S Adamom Marecom založili Slavonic duo, je členom Mucha Quartet.

Adam Marec

Hre na gitaru začal venovať v roku 1996. V rokoch 1998 až 2002 študoval na žilinskom konzervatóriu v triede prof. Dušana Lehotského. Od roku 2002 až do roku 2007 bol poslucháčom AU FMU v Banskej Bystrici v triede doc. Mgr. art. Jána Labanta, ArtD., kde promoval s vyznamenaním a cenou Rektora Akadémie umení.

V roku 2005 absolvoval päťmesačnú stáž na Conservatorio A. Boito di Parma a Academia del Teatro Cinghio v Parme v Taliansku, kde získal mimoriadne štipendium v triede renomovaného virtuóza M° Giampaola Bandiniho a v roku 2006 dvojmesačnú stáž v Centre de Musique Baroque vo Versailles, vo Francúzsku.

Popritom navštevoval aj triedu Oliviera Chassaina na Conservatoire National Supérieur de Musique v Paríži. V roku 2010 ukončil doktorát z hudobnej interpretácie pod vedením prof. Jely Špitkovej na Akadémii umení v Banskej Bystrici s cenou Dekana fakulty. Absolvoval majstrovské kurzy s osobnosťami ako Jorge Morel, Máximo Diego Pujol, Štěpán Rak, Roland Dyens, Odair Assad, Pavel Steidl, Marcin Dylla, Margarita Escarpa, Carlo Marchione a John W. Duarte.

Pravidelne sa venuje koncertnej činnosti ako sólový hráč, sólista s orchestrom a v rôznych komorných obsadeniach. V súčasnosti spolupracuje s talianskym gitaristom Fabriziom Ferrarom v Duu Marec-Ferraro a s huslistom Andrejom Baranom v Duo Slavonic.

S klaviristkou Evou Cáhovou pravidelne koncertuje od roku 2007 a po viacnásobnej spolupráci s kontrabasistom Róbertom Raganom a s hráčom na bicie nástroje Petrom Solárikom založili nekonvenčné kvarteto s názvom Invetion Quartet. Podieľa sa na mnohých hudobných projektoch.

V súčasnosti sa okrem koncertnej činnosti venuje aj pedagogickej činnosti. Vyučuje hru na gitare a komornú hru na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu, na Fakulte Múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, kde od roku 2009 organizuje Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry. Pravidelne je pozývaný ako lektor majstrovských kurzov doma i v zahraničí a za člena porôt národných a medzinárodných súťaží. Uskutočnil niekoľko rozhlasových a televíznych nahrávok.

spievajúce múry SĽ 2017.

 

Autor: (dem), Foto: ilustračné