Keltský telegraf prvý krát 19. marca aj v okolí Banskej Bystrice

KULTÚRA
3 /

Po vzore spoza rieky Moravy sa prvý krát do projektu Keltský telegraf (http://www.keltskytelegraf.cz/) zapojí aj okolie Banskej Bystrice na Jozefa. Ide o prastarý spôsob komunikácie, ktorými sa nielen Kelti medzi sebou dorozumievali a oznamovali tak prichádzajúce nebezpečenstvo.

Myšlienka akcie je jednoduchá: podávať si signál z jedného vrcholu na druhý pomocou ohňa či svetlíc. Keltský telegrafu je spojený s jarnou rovnodennosťou a takýmto spôsobom si Slováci zaspomínajú na Keltov, ktoré historicky výrazne ovplyvnili celú Európu, vrátane nášho regiónu. Táto akcia  symbolizuje spojenie prítomnosti s minulosťou, človeka s prírodou a ľudí navzájom.

Hlavná organizátorka akcie o Keltskom telegrafe v okolí Banskej Bystrice 19. marca uviedla:

„Svetelný signál naprieč krajinou bude  zároveň symbolom a oslavou jarnej rovnodennosti. Hlavné stanovisko by malo byť na hradisku v Priechode, k ďalším stanoviskám bude patriť hradisko v Ponickej Hute,  Baláže, Slovenská Ľupča, Ľubietová, Nemce, Malachov a vyhliadka nad Sásovou.“

 Jednotlivé ohne budú strážiť „čerti“ (starosloviensky „čorto“), ktorí podľa keltskej tradície v keltskej tradícii zastupovali pohanských bohov žijúcich v lese, vode alebo v keltských osadách. Boli spätí s prírodou. Pod zem sa dostali až v neskoršom kresťanskom období so symbolikou ohňa.

„Symbolické pomenovanie a označenie hlavných strážcov ohňa na stanovištiach menom čert vystihuje podstatu jeho funkcie. Čert musí vedieť zapáliť oheň za každého počasia a starať sa oň. Musí striehnuť, pozorovať krajinu a byť pripravený vyslať včas dohodnutý signál,“

dodáva Kilnerová.

19. marca 2016 o 18:30 hod. sa prvýkrát rozhoria signálne ohne  vrcholkoch hôr v okolí Banskej Bystrice. Svetelný signál naprieč krajinou bude symbolom a oslavou jarnej rovnodennosti. Nenechajte si ujsť jedinečnú atmosféru spojenia prírody a ľudí na tajomných kopcoch v noci a privítajte jar.

Príďte na niektoré zo stanovíšť, ktoré si vyberiete:
Stanovište č. 1 na kopci Kopec (Priechod) – hlavné stanovište
Stanovište č. 2 na kopci Úklady (Priechod)
Stanovište č. 3 na kopci Bučičie (nad Sásovou)
Stanovište č. 4 na kopci Vysoká časť Konice (Podkonice)
Stanovište č. 5 na kopci Šupín (Slovenská Ľupča)
Stanovište č. 6 na kopci Ulický bok (Slovenská Ľupča)
Stanovište č. 7 na kopci Drienok (Poniky)
Stanovište č. 8 na kopci Stráž (Poniky)
Stanovište č. 9 Ponická Huta
Stanovište č. 10 Malý Hrádok (Malachov)
Stanovište č. 11 Vysoká (Ľubietová)

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné