V Katedrále sv. Františka Xaverského zaznie vianočný koncert aj po Novom roku

KULTÚRA
0 /

Vianočný čas je neodmysliteľne spojený aj s vianočnými spevmi a koledami. Koleda pôvodne označovala pieseň, ktorú deti spievali počas vianočných sviatkov, keď obchádzali jednotlivé domy, pri dverách ktorých spievali a recitovali.

Vianočná koleda

Domáci im potom nadelili výslužku, ktorú predstavovalo predovšetkým jedlo alebo pitie. Tento zvyk koledovania sa udržal až dodnes.

Tradičné koledy sú melodicky silne vystavané a veľmi spevné. Ich pôvodiny sú často založené na stredovekých zborových vzoroch. Napr. text jednej z najznámejších kolied Narodil sa Kristus Pán, pochádza z latinskej pôvodiny Ex virgo parit filium zo 15. storočia a melódia z približne 17. storočia.

História kresťanských vianočných kolied siaha do 13. storočia. Podľa legendy https://cs.wikipedia.org/wiki/Legenda  je autorom prvej koledy svätý František z Assisi (1181–1226).

NOC

Dvesto rokov od Tichej noci

Jedna z najznámejších kolied a symbolov si tieto Vianoce pripomína 200 rokov od svojho vzniku. Ide o legendárnu vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc. Mala premiéru na Vianoce v roku 1818 v rakúskom Oberndorfe.

Jej autormi sú kňaz Joseph Mohr, spolu s učiteľom a organistom Franzom Xaver Gruberom. Tradícia vzniku tejto preslávnej skladby hovorí, že v oberndorfskom Kostole sv. Mikuláša sa pred Vianocami pokazil organ.

„Polnočná svätá omša sa ale nedala slúžiť bez hudby. Mohr sa preto rozhodol napísať text takej skladby, ktorá by sa dala zaspievať iba s gitarovým sprievodom. Po napísaní textu požiadal organistu Grubera, aby mu text zhudobnil. A tak bola na svete jedna z najznámejších kolied, ktorá sa stala symbolom Vianoc,“

hovorí organista Matúš Kucbel.

Interaktívny koncert

V peknej tradícii koledovania chcú v katedrále sv. Františka Xaverského ostať verní aj počas týchto Vianoc. V sobotu 5. januára 2019 sa preto v katedrále sv. Františka Xaverského o 16:45 hod. uskutoční už tradičný Vianočný koncert.

Pôjde o interaktívny vianočný koncert spojený so spevom kolied, do ktorého sa budú môcť svojim spevom zapojiť aj účastníci koncertu. Koncert bude popretkávaný organovými variáciami na známe koledy a predstavia sa aj sopranistky Anna Ciganocová a Kristína Suchá.

organ-v-katedrale-bb

Okrem známych kolied zaznejú aj menej známe koledy, najmä z obdobia baroka. Na organe bude spev sprevádzať Matúš Kucbel. Výťažok z koncertu bude venovaný na podporu obnovy a reštaurovania historického organa v Španej Doline, ktorého obnova už začala.

Koledovanie v katedrále bude pokračovať aj v nedeľu 6. januára 2019. Počas svätej omše o 18:00 hod. v katedrále sv. Františka Xaverského bude spoluúčinkovať komorný spevácky zbor ARS VOCALIS a po sv. omši ešte zúčastneným zaspievajú aj niekoľko ďalších vianočných skladieb a kolied.

Vianočná hudba 2019

Zdroj: Matúš Kucbel, Foto: ilustračné