K veľkému výročiu vyšla  publikácia o Kremničke  

KULTÚRA
0 /

V stredu 5. novembra si nielen Banská Bystrica, ale aj celé Slovensko pripomenuli smutné výročie tragických udalostí spred 70-tich rokov, kedy sa v obci Kremnička začalo s hromadným vraždením bojovníkov proti fašizmu, ako aj civilného obyvateľstva. Po potlačení Slovenského národného povstania boli miestami masových represálií v okolí Banskej Bystrice najmä Nemecká, Kalište a spomínaná Kremnička. Práve v jej blízkosti  našlo svoju smrť v masových hroboch 747 zavraždených – nielen vojakov, ale aj žien a detí. Popri Slovákoch aj viacerí zahraniční bojovníci a partizáni. Na začiatku novembra  sme si toto memento pripomenuli aj vydaním historicko – národopisnej publikácie „Kremnička – miesto života i pamäti“. Publikáciu spracoval široký kolektív autorov a spolupracovníkov pod vedením historika a  zostavovateľa PhDr. Marcel Pecníka a spolu s ním aj Mgr. Vladimíry Luptákovej, tiež historičky a zanietenej propagátorke vojenskej histórie. Kniha vyšla v zaujímavej a ojedinelej edícii spracovávajúcej dejiny mestských častí, ktoré boli kedysi samostatnými obcami. Čitateľom sa už takto do rúk dostali úspešné publikácie ako Radvaň (2009), Sásová a Rudlová (2010) a Šalková (2013). Aj v knihe o Kremničke záujemcovia nájdu informácie o prírode a krajine, dejinách, tradičnej ľudovej kultúre, školstve, športe, náboženstve, ale aj mnohé vzácne osobné spomienky obyvateľov.

„Veľký, priam medzinárodný význam budú mať kapitoly o druhej svetovej vojne, tragédii a o pamätníku obetiam. Aj kvôli nim nesie kniha podnázov – „Miesto života i pamäti“. Je však aj o tom živote, pretože „Kremničani“ boli vždy známi svojou pracovitosťou, spolupatričnosťou a húževnatosťou. Dosiahli aj krásne športové úspechy“,

uvádza Marcel Pecník. V publikácii kolektív venoval pozornosť aj hospodárskemu, kultúrnemu a spolkovému životu. Pri Kremničke sa nachádza aj centrálny cintorín mesta a Krematórium, ktoré je dôležité pre celý región. Spoluautorka Vladimíra Luptáková  o knihe hovorí, že „kvôli pestrosti života a dejín Kremničky to bude pre všetkých zaujímavé a podnetné čítanie. Cítili sme veľký, najmä spoločenský záväzok publikáciu dobre pripraviť, pretože jej dosah bude široký. Veľmi sa teším z okamihu, keď  som v knihe, ktorú sme tak dlho pripravovali už konečne  mohla po prvý krát  naozajstne  listovať“. Knihu slávnostne  prezentovali presne na výročie smutne známej tragédie, 5. novembra   o 17:00 v Penzióne u Vinca na námestí v Kremničke.

„Veľmi si ceníme prácu celého autorského kolektívu a verím, že hovorím z duše všetkým obyvateľov Kremničky, keď poviem, že sme hrdí na to, že je o nás napísaná taká publikácia. Zostavovatelia to nemali jednoduché, ale snažili sme sa im pomôcť koľko sme vedeli. Výsledok bude stáť za to. Sme hrdí aj na to, že knihu o našom rodisku i mieste života sme mohli  privítať práve u nás, v Kremničke,“

uzatvára miestny poslanec Milan Smädoktorý prevzal osobnú záštitu nad vydaním publikácie. Knihu slávnostne medzi čitateľov a záujemcov uviedol popredný slovenský herec, recitátor a pedagóg umenia  prof. Juraj Sarvaš tak, že ju pokropil vodou z Kremničianskeho potoka. Slávnosti sa zúčastnilo množstvo ľudí, obyvateľov Kremničky, rodákov, autorov, spolupracovníkov a podporovateľov publikácie. Pred slávnostným aktom o 14:00 sa zhromaždenie občanov mesta v sprievode so žiakmi škôl poklonilo pamiatke obetí fašizmu pri miestnom monumentálnom pamätníku, presne v deň smutného 70. výročia nezmyselného vraždenia. K prítomným sa prihovoril organizátor podujatia poslanec Milan Smädo a zostavovateľ publikácie o Kremničke M. Pecník. Na význam, ako aj súčasný zanedbaný stav pamätníka svetoznámeho architekta Dušana Jurkoviča upozorňuje aj samostatná kapitola v novej monografii.  5. november tohto roku bol kvôli pietnej spomienke i uvedeniu publikácie jednoznačne dňom Kremničky.

Autor: (pec), Foto: Mirka Chabadová