Je tu 11. ročník Univerzitnej noci literatúry, otvára sa v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

Myšlienka Univerzitnej noci literatúry na UMB v Banskej Bystrici vznikla pred dvanástimi rokmi. Každý  z ročníkov má inú ideu, ale hlavný cieľ podujatia zostáva  vždy rovnaký – šíriť povedomie o najnovšej kvalitnej pôvodnej i prekladovej literárnej tvorbe pre dospelých, mládež i deti. 11. ročník UNL sa otvára v utorok 9. apríla 2024 na Ekonomickej fakulte UMB.

Idea UNL 2024

Jedenásty ročník UNL organizujú študentky a študenti humanitných odborov a veľmi citlivo vnímajú aktuálnu diskusiu o nezávislosti kultúry a umenia.

„Vzhľadom na náš študijný profil sa nám žiada z hlavného cieľa podujatia urobiť práve tento rok aj kľúčovú tému a zdôrazniť jeho estetickú funkciu. Umenie pre umenie by sme nemali vnímať ako samoúčelné či hanlivé označenie, ale ako termín, ktorý zbavuje umelcov a umelkyne spoločenských očakávaní a umožňuje im sústrediť sa na samotnú podstatu umenia, teda na umelecké, estetické vyjadrenie. V tomto kontexte, takýmto umelcom či umelkyňou nemôže byť každý, ale spájajú sa tu dva dôležité predpoklady, a to vzdelanie a talent,“

uvádzajú organizátori UNL 2024.

Práve nadčasovosť umožňuje umeniu neuzatvárať sa do seba, ale smeruje ho priamo k ľudskému životu. Kvalitné umenie tak nielen obohacuje život v súlade s jeho estetickou funkciou, ale môže nám ukázať svet v jeho pestrosti, kráse i škaredosti, príjemnosti i nepríjemnosti, v jeho inšpiratívnosti, a skultúrňuje nás. A tak UNL 2024 chce vzdať hold všetkým umelcom a umelkyniam a chce ich povzbudiť v slobodnej tvorbe a sebavyjadrení.

Aj 11. ročník UNL sa hlási k týmto hodnotám a tomu zodpovedá aj výber miesta, literárnych ukážok a čítajúcich. Výberom kníh sa podporujú menšie slovenské vydavateľstvá s dušou a názorom a v apríli sa môžete tešiť na zaujímavé tituly z vydavateľstva Inaque, Literárna bašta, PRO, Tatran.

Najmä pokiaľ ide o osobnosti, Slovensko a tiež Banskobystrický kraj je, našťastie, bohatý a prajný na aktívnych, nadaných, mysliacich a kultúrne otvorených ľudí, formát podujatia nám však nedovolil osloviť všetkých. Organizačný tím napriek tomu verí, že sa mu podarilo obsiahnuť umeleckú pestrosť aj artivizmus.

Hlasy UNL 2024

Alica Frühwaldová celý svoj profesionálny život zasvätila angličtine ako učiteľka, ale aj riaditeľka English Teaching Resource Centre v Banskej Bystrici v rámci projektu British Council. Je zakladajúcou členkou platformy NIE V NAŠOM MESTE a v súčasnosti učí  angličtinu na Univerzite tretieho veku pri UMB v Banskej Bystrici. Napísala knihu O koľko lásky som prišla, v ktorej rozpráva príbeh hrôz prežitých rasovo prenasledovanou rodinou počas druhej svetovej vojny.

Alica Frühwaldová

Alica Frühwaldová

Zuzana L. Majlingová je historička umenia, kurátorka výstav a zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie. Pripravuje prezentácie súčasného umenia vrátane monografických publikácií a katalógov domácich umelcov a umelkýň. Systematicky sa venuje aj mapovaniu, prezentácii a záchrane výtvarného umenia vo verejnom priestore mesta Banská Bystrica. Za kurátorské projekty bola viackrát nominovaná a získala ocenenie Biela kocka, ktoré udeľuje Rada galérii Slovenska.

Zuzana L. Majlingová

Zuzana L. Majlingová

Gabriela Birošová je mladá slovenská vizuálna umelkyňa, slam poetka a fotografka. Od roku 2023 pôsobí ako doktorandka v Ateliéri digitálnych médií Akadémie umení v Banskej Bystrici. Jej tvorba často reflektuje aktuálne socio-politické dianie. Reaguje a vyjadruje sa prostredníctvom performance a participatívnych projektov. V roku 2018 získala ocenenie Pierko Rady Bielej vrany za organizáciu protestov Za slušné Slovensko a v roku 2019 ocenenie Srdce na dlani v kategórii dobrovoľníctvo v oblasti ľudských práv. Ako fotografka dokumentuje spoločenské dianie či nezávislú kultúru.

Gabriela Birošová

Gabriela Birošová

Terézia Šusteková a Peter Magurský absolvovali herectvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Terézia patrí medzi najnovšie členky hereckého ansámblu Bábkového divadla na rázcestí, je tiež moderátorka ranej show BBFM rádia, pracuje ako voiceactress alebo moderuje rôzne bystrické podujatia. Peter už popri škole pracoval ako športový komentátor či dabingový herec a jeho hlas počuť z Rádia Regina stred. V PM Voice Studio pôsobí ako rečový lektor pre každého, kto chce zlepšiť svoj verbálny prejav.

Terézia Šusteková a Peter Magurský

Terézia Šusteková a Peter Magurský

Aty Béreš vyštudoval klasickú gitaru na konzervatóriu a takmer tridsať rokov sa živil ako profesionálny muzikant. Podľa Atyho je umenie potravou pre dušu. Od roku 2021 prevádzkuje hudobný klub Hogo Fogo Jazz & Art Club v historickom centre Banskej Bystrice. Prináša kvalitné koncerty a podujatia a ponúka priestor aj mladým umelcom, okrem toho sa klub dostal aj na mapu svetových džezových hviezd. Atymu záleží na kultúre, rád by zmenil prístup ľudí k svojmu okoliu a veľmi si želá, aby sa Banská Bystrica opäť dostala tam, kde kedysi bola, aby opäť platilo staré známe: „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi.“

Aty Béreš

Aty Béreš

Tomáš Lazar je antikvár a majiteľ antikvariátu v Banskej Štiavnici. Knihy v antikvariáte predával najskôr ako brigádnik počas štúdia, v roku 2007 založil už známy Antikvariátik v Banskej Štiavnci. Špecializuje sa predovšetkým na vzácne knihy, staré grafiky a mapy a jeho antikvariát je ako jediný na Slovensku členom prestížneho medzinárodného združenia antikvariátov ILAB. Venuje sa aj organizovaniu rôznych vzdelávacích a kultúrnych podujatí.

Tomáš Lazar

Tomáš Lazar

Dominik Lauko študoval na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici herectvo, ale osud ho nakoniec zviedol iným smerom, na Fakultu múzických umení na Akadémii umení. V súčasnosti je úspešným spevákom, skladateľom a gitaristom. Od roku 2015 pôsobí v kapele Chilli Fellaz a v roku 2020 sa začal venovať aj sólo kariére. Nielen v Banskej Bystrici ho môžete poznať vďaka singlu Mesto pod Urpínom, ale aj Most či Ku hviezdam.

Dominik Lauko

Dominik Lauko

Sedem úplne nových priestorov

Hlavným organizátorom UNL ostáva Filozofická fakulta UMB pod záštitou rektora univerzity, no tentoraz si budete môcť vychutnať čítania osobností na zaujímavých a verejnosti nie bežne prístupných miestach Ekonomickej fakulty UMB na Tajovského 10.

Kedysi tu sídlila Katedra slovenského jazyka a literatúry, a teda aj dnešná Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, pod ktorej gesciou študenti a študentky UMB organizujú až jedenásť rokov UNL. Ešte pred ňou gymnaziálne lavice drali osobnosti ako Peter Karvaš, Štefan Žáry, Ján Cikker či Karol Zachar. Využiť môžete vchod od Tajovského ulice (stará budova) alebo aj od Cesty na Amfiteáter (nová budova). V prípade pekného počasia sa určite uvidíme aj v kedysi hudobnom pavilóne – v Altánku v Mestskom parku.

Absolvujte 7 čítaní a zapojte sa do tomboly

Pre návštevníkov a návštevníčky UNL je ako každý rok pripravený predajný stánok s knihami a reklamnými predmetmi. Nechýba ani detské stanovište, detský kútik a záverečná tombola na stanovišti Aula Rotunda. Tradične môžete sledovať UNL 2024 aj na FB a IG Univerzitná noc literatúry.

Ak chcete stihnúť 7 čítaní, mali by ste prísť včas, čítania sa začínajú na všetkých stanovištiach naraz o 17:00, číta sa 15 minút, po ktorých vždy nasleduje 15-minútová prestávka na presun na ďalšie stanovište. Na prvom stanovišti, ktoré sa rozhodnete navštíviť, dostanete „literárny pas“ so všetkými podstatnými informáciami vrátane mapky stanovíšť, pri orientácii budú pomáhať aj dobrovoľníci a dobrovoľníčky UNL.

„Tešíme sa, že nás vo svojich priestoroch v utorok 9. apríla 2024 od 17:00 h privíta práve Ekonomická fakulta UMB a že túto atraktívnu historickú budovu môžeme predstaviť aj prostredníctvom verejných čítaní,“

dodávajú organizátori UNL 2024. Viac informácií získate na  https://www.facebook.com/UNLBB/.

Zdroj: Organizačný tím UNL, Foto: ilustračné