Grafika v pohybe na Akadémii umení pre deti z banskobystrických detských domovov

KULTÚRA
0 /

Na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici sa uskutočňuje umelecký projekt s názvom Grafika v pohybe II. Projekt vznikol na základe spolupráce troch fakúlt.

Fakulta múzických umení, Fakulta Výtvarných Umení a Fakulta dramatických umení poskytli priestor s cieľom priniesť umenie do sveta detí a mladých ľudí. Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku aj tento rok projekt hosťuje deti z detských domovov z Banskej Bystrice.

Projekt ponúka výtvarno-dramatické a hudobné workshopy pre deti z Centra pre deti a rodiny Srdiečko a Detského domova Svetluška. Spolu 18 detí pod taktovkou realizačného tímu projektu spozná opäť hlbšie princípy hereckého a pohybového umenia, tentoraz v spojení s hudobníkmi a výtvarníkmi.

V projekte nejde len o samotný finálny umelecký výstup, ale rovnocenne aj o proces tvorby, ktorému chcú organizátori ponúknuť istú mieru spontánnosti a pracovať s konkrétnou povahou miesta, ktoré zvolia a osobnosťami konkrétnych ľudí.

Nájsť talent, túžbu a nechať ju vyniknúť a formovať. Spojiť dva svety, akademický a detský – výtvarný a dramatický a hľadať formou umenia spoločné prieniky a možnosti obojstranného rastu a obohatenia.

„Túžba realizovať projekt vznikla na dvoch pilieroch – túžbe posúvať širšej verejnosti zručnosti, ktoré študenti a absolventi v oblasti výtvarných, grafických, divadelných a pohybových techník nadobudli počas štúdia na AU a túžbe hľadať aktuálnu perifériu vo vekovej kategórií detí a dorastu, prísť medzi deti z detských domovov či sociálne znevýhodnených rodín,“

hovoria organizátori projektu z banskobystrickej Akadémie umení.

Prípravu a realizáciu projektu zastrešujú súčasní študenti a absolventi Akadémie umení: Miloš Mozdík, Mgr. art. Michaela Ihnátová, Mgr. art. Paulína Pokryvková, Mgr. art. Lenka Vala, Mgr. art. Kristína Rosová, Bc. Rebeka Bizubová, Martina Chmelanová, Mgr. art. Ľubica Pradidová, Mgr. art. Daniela Turzová v spolupráci s externými profesionálmi v oblasti fotografie a pedagogiky.

Druhý ročník workshopu sa uskutočňuje s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Akadémie umení a s pomocou vo forme hmotných a finančných darov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, mnohých súkromných osôb.
Špeciálne poďakovanie patrí Jedáleni Löbb , ktorá je poskytovateľom stravy.

Viac informácií o projekte nájdete na https://instagram.com/grafika_v_pohybe?igshid=YmMyMTA2M2Y.

Zdroj: Marta Holécyová a (tom) , Foto: AU BB a Gabriela Birošová 2021