FOTO: V Robotníckom dome dupkali nožičky, dupkali

KULTÚRA
0 /

Mesto Banská Bystrica, Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Banská Bystrica a Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica usporiadali v utorok 30. apríla  2019 dopoludnia 13. ročník prehliadky detských tanečných hier ,, Dupkajú nožičky, dupkajú“.

V Robotníckom dome pod záštitou primátora Mesta Banská Bystrica Jána Noska  už od rána predvádzali svoje tanečné umenie predškoláci z 15 materských škôl z mesta pod Urpínom i z okolia.

Na úvod sa prítomným malým tanečníkom a tanečníčkam, učiteľkám materských škôl, rodičom a ďalším hosťom predstavil tanečný pár Filip Gráfik s Vanessou Šankovou z Konzervatótia J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Obaja tanečníci   udali tón vystúpeniam účinkujúcich z materských škôl.

Moderátorka podujatia Daniela Šanková predstavila hostí, medzi ktorými boli vedúca odboru školstva OÚ v sídla kraja Banská Bystrica Oľga Búryová, Lucia Pašková z odboru školstva OÚ B. Bystrica, Ivona Benedeková a Dušan Krakovský zo Školského úradu B. Bystrica, Dagmar Lapšanská z OMEP Slovensko, predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu Adriana Makuchová a predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu v regióne Banská Bystrica Alžbeta Vránska. Posledne dve menované dámy sa prihovorili publiku.

Na pódiu sa potom postupne striedali malí tanečníci a tanečníky z 15 MŠ pod vedením svojich pani učiteliek v poradí MŠ Sásovská cesta 21,  MŠ Karpatská 3, MŠ 29. augusta,   ZŠ a MŠ   Brusno,  MŠ Tulská 25, MŠ Nová, MŠ Šalgotarjánska, MŠ Radvanská 26, MŠ Profesora Sáru, MŠ Lazovná, ZŠ a MŠ Strelníky, SMŠ Tatranská 10, ZŠ a MŠ Hrochoť, MŠ Cesta k nemocnici a MŠ Buková.

A veruže sa bolo na čo pozerať. Dievčatá a chlapci predvádzali rôzne tanečné štýly, od ľudového tanca cez zumbu, latinskoamerické tance až po modernu. Každé vystúpenie odmenilo plné hľadisko mohutným potleskom a povzbudzovaním. Na záver to bolo spoločné fotenie a každá MŠ dostala ocenenie.

Jedna z organizátoriek podujatia pani riaditeľka z MŠ Sásovská cesta Milada Ursínyová pre náš portál uviedla:

„Bol to už 13. ročník podujatia Dupkajú nožičky dupkajú. Hlavnou organizátorkou je pani Alžbeta Vránska, regionálna predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Týchto tanečných a pohybových hier sa zúčastňujú deti z materských škôl v Banskej Bystrici i z okolia nášho mesta. Záštitu nad podujatím má pán primátor Ján Nosko a prichádza aj viacero hostí. Robíme to tradične každý rok a aj keď tá organizácia je náročnám, záujem a tanečné výkony detí z MŠ vždy veľmi potešia. Predtým sme sa orientovali na folklór aj v obciach, teraz sme zmenili zameranie podujatia na celkové tanečné a pohybové  hry detí.“

V sále Robotníckeho domu aj tohto roku vládla skvelá atmosféra. Deti, ktoré už mali po vystúpení, povzbudzovali svojich kamarátov a  a kamarátky na pódiu. Povzbudzovali aj pedagógovia a rodičia, ktorí sa prišli pozrieť na svoje ratolesti. Na záver bolo spoločné fotenie, každá MŠ dostala ocenenie. Bola to jednoducho skvelá profesionálne zvládnutá akcia.

Autor: (tom), Foto: redakčné