FOTO: Nezabudnuteľný Poetický večer pri sviečkach s Jurajom Sarvašom a rodákmi

KULTÚRA
1 /

Nebolo to tak dávno, keď v apríli tohto roku pri 150. výročí úmrtia nášho veľkého básnika Andreja Sládkoviča skupina nadšencov z Radvane (Marek Ondráš, Elena Cmarková, Jožko Pántlik) v spolupráci s pánom farárom Michalom Zajdenom, ECAV v Radvani, Spolkom slovenských spisovateľov, Matice slovenskej a Mesta Banská Bystrica pripravili  vydarené pietne podujatie.

150. výročie úmrtia Andreja Sládkoviča

Pán Juraj Sarvaš, ktorý tam bol pozvaný ako  čestný hosť, sa nemohol  podujatia osobne zúčastniť, no  poslal organizátorom a krajanom krásny list v tomto znení:

„Krajania  moji. Z tej duše pozdravujem Vás. „ Na tvojich brehoch, v tôňach jelšiny spievať ja budem v tie violíny šumu tvojho, slovenský Hron.“ Tak sa vracia k svojmu milovanému Hronu zlatoústy náš Sládkovič.             

Tu v Radvani nad Hronom bolo napokon to šťastné miesto, ktoré ho prijalo za svojho farára. A my radvanskí potomkovia, môžeme byť vďační za jedného z najväčších básnikov Slovenska. Nemal to ľahké pán radvanský farár v živote, i keď bol básnik nad básnikov. Veľký človek  s velikánskou pokorou, múdry , rozvážny, muž,  ktorý poradil, pomohol každému kto to potreboval, muž, ktorý  miloval slovenský národ   aj krásnu slovenskú zem a mnohé pre ňu obetoval.

To je jeho veľký odkaz aj pre nás v tieto ťažké časy. Nesmieme dopustiť, aby krása ľudí, krása rodného kraja zmizla v záujme iných neprajníkov, čas nesmieme premeškať, je tu. Ak premárnime čas, budeme stratení.

Juraj Sarvaš

Juraj Sarvaš

Preto z úprimného srdca, s radosťou mysle, s básnickým odkazom Sládkoviča sa Vám vrúcne prihováram , lebo okolo  nás to všetko mlčí a to je zlé, ak  pri veľkých mužoch slovenského národa budeme mlčať a neuchováme si ich odkaz. Sládkovičove verše sú prorocké aktuálne aj dnes. V Maríne sa nám takto prihovára:  „Tie časy tajdú. Žitia obrazy miznú jak tône blankyta a hneď zbúria víchrice skazy. Za letom  leto sa prudko valí a kto dnes ešte svoju tvár chváli,  zajtra už padá bez vlády.                                                               

Hodina každá pás v čelo vryje. Ale kto láske a kráse žije, ten večne zostane mladý. Nuž krajania moji , pozdrav veľký Vám, Radvani mojej, kde ma krstili pred oltárom, odkiaľ kázal Sládkovič i môjmu milovanému Hronu. „Rád sa ja dívam v tvoje brilianty rieka moja, milý môj Hron. Tvoje vlny sú obrazy vekov a prúd tvoj jakoby naveky tiekol, svet nový, nový a nový.“

Pod sochou Andreja Sládkoviča

Pod sochou Andreja Sládkoviča

 172. Poetický večer pri sviečkach

Majster Juraj Sarvaš po celý svoj profesijný život venoval sa popri herectve poézii, literatúre. a výchove mladých hercov. Ako vysokoškolský pedagóg učil svojich študentov úcte k našej histórii, kultúre a našim veľkým dejateľom.

Poézia bola  jeho srdcová záležitosť a preto dlhé roky organizoval v Bratislave  obľúbené a úspešné „Poetické večery pri sviečkach“. Uskutočnilo sa 171 večerov, ktorých sa zúčastnilo  veľké množstvo významných  účinkujúcich či  vďačného publika.

Vzhľadom k veku a zdravotnému stavu  sa Juraj Sarvaš rozhodol 13. júna 2022 zorganizovať posledný 172. Poetický večer pri sviečkach a dôstojne zavŕšiť túto úspešnú kapitolu, zároveň sa nezabudnuteľne rozlúčiť so svojimi priaznivcami.  Na toto  „lúčenie“ pozval aj skupinu svojich priateľov, priaznivcov  z Radvane a Banskej Bystrice.

Poetický večer pri sviečkach s Jurajom Sarvašom

Poetický večer pri sviečkach s Jurajom Sarvašom

Pre všetkých pozvaných bolo cťou zúčastniť sa tohto mimoriadne hodnotného kultúrneho, podujatia. Náš veľký rodák Juraj Sarvaš aj napriek svojmu úctyhodnému veku (91 rokov) zrežíroval a odmoderoval  s veľkou profesionalitou  celý dlhý program a prítomných potešil  aj  recitáciami z  tvorby jeho obľúbených autorov.

Preplnená sála niekoľko hodín zo zatajeným dychom sledovala jednotlivé vystúpenia jeho vzácnych kolegov (pani Idy Rapaičovej, Jozefa Šimonoviča,  Dušana Jarjabka, Svetlany  Hank Sarvašovej, Márii Schlosserovej  či jeho úspešných bývalých študentov Igora Timka a Daniela Výrostka).

Zaspievala mu aj bystrická speváčka ľudových piesní Veronika Bodnáriková v sprievode huslí Jožka Pántlika.a klavírneho doprovodu Aniky Patkolo, hudobnej skupiny Krajka pod vedením Zuzany Budinskej a gitaristu Petra Beláka.

Rodáci mu odovzdali  „Radvanské pozdravenie“ od Eleny Cmarkovej aj s fotografiou starej Radvane – miesta, kde sa narodil.  Na pozdrav sa podpísali  radvansko – bystrickí pozvaní hostia  Michal Zajden, Marek Ondráš, Elena Cmarková, Veronika Bodnáriková, Jozef Pántlik, Katka Šulajová, Alena Kánová, Zlata Troligová, Adrika Sojaková, Edita Kroľová, rodiny Frtúsová a Čupková

„Všetci sme boli náramne hrdí na nášho vzácneho rodáka, veľkého umelca, človeka s obrovským talentom a pritom pokorného, ľudského, milujúceho vlasť aj náš špatnokrásny ľud. Takéto osobnosti je potrebné vážiť si, podporovať ich a brať si príklad z ich plodného života na prospech národnej kultúry,“

hovorí radvanský poslanec Marek Ondráš.

Zľava Marek Ondráš, Juraj Sarvaš a Jozef Pantlík

Zľava Marek Ondráš, Juraj Sarvaš a Jozef Pantlík

Tú sú slová speváka a poslanca NR SR Dušana Jarjabka, ktoré vystihujú celkovú atmosféru nezabudnuteľného Poetického večera s Jurajom Sarvašom:

„Úžasný večer, skutočne národného umelca, recitátora, herca, pedagóga, režiséra ale v prvom rade veľkého Slováka so všetkým čo k tomuto slovu patrí….Juraja Sarvaša….bol to nádherný večer ktorý trval viac ako tri hodiny….bola to rapsódia slova a hudby. To čo dokázal Juraj Sarvaš….niekoľko hodín spamäti recitovať veľkých slovenských básnikov….a v takej úžasnej forme….to dnes nedokáže nik…My ostatní sme prišli gratulovať a hlavne poďakovať tomuto ojedinelého bardovi slovenskej kultúry….samozrejme nejaká ministerka kultúry nebola…veď načo aj …iba by zavadzala…a ani televízie ….a ani tá verejnoprávna….a to sa už treba vážne pýtať prečo? Asi netrafili alebo bola dôležitejšia nejaká relácia o varení alebo nejaká vážna debata, ešte vážnejších „osobností“, na vážnu celospoločenskú tému: „Prečo rastú stromy do neba?“

Boli tam všetci, čo chceli a mali čo povedať…Bol pán starosta….bola úžasná Ida Rapaičová, Jožo Šimonovič skvelá Zuzka Budinská a jej trio “ Krajka“. Bola pani Schlosserová, bola Jurajova dcéra Svetlanka ale aj Jurajova Evička, bol Igor Timko, bola skvelá klaviristka A. Patkolo a R. Priečinský, rodáci priatelia….a ďalší a ďalší….bol to koncert slova a hudby, úcty, slávy a radosti s človekom a pre človeka, ktorý už dnes má tie najhodnotnejšie ľudské metály….rešpekt a veľkú úctu. Sála bola natrieskaná a bolo nám všetkým spolu strašne dobre…. no a povedzte, kto to môže dnes povedať? Vďaka majstre aj mne bolo cťou.

Dušan Jarjabek druhý sprava

Dušan Jarjabek druhý sprava

Pozdrav od Juraja Sarvaša do Banskej Bystrice

Marek Ondráš spolu s Beatou Frčovou minulý rok zorganizovali Slávnostný koncert v Radvani na počesť rodákov z Radvane – Juraja Sarvaša,  Márie Rehákovej a Vladimíra Strmeňa.  Na tejto akcii sa podieľali  aj Jozef Pantlík, Patrik Trnka a Jozef Mak, vystúpili tam  LH Hron (Jozef Pantlík a Dušan Šimo), Sylvia Baranová, Dagmar Rostandt, Tomáš Valiček a Jozef Mak. Predstavili sa aj tanečníci z Tanečného štúdia Janette Fáberovej, podujatím sprevádzala Barbora Špániková.

„Juraj Sarvaš si veľmi váži, že spolu s partiou skvelých ľudí sme minulý rok pripravili tento  jedinečný a krásny koncert na počesť radvanských rodákov a dodnes naň všetci veľmi radi spomínajú. Keď sme sa teraz v Bratislave spoločne v objatí lúčili, želal si, aby som odovzdal nielen Radvančanom, ale aj obyvateľom mesta Banská Bystrica srdečný pozdrav krajanom, ktorých z celej duše pozdravuje a verí, že pokiaľ mu bude zdravie slúžiť, v blízkej dobe sa ku nám rád vráti,“

dodáva Marek Ondráš.

Juraj Sarvaš s rodákmi

Juraj Sarvaš s rodákmi

Zdroj: (tom) a Marek Ondráš  , Foto: FB Mareka Ondráša