Fond na podporu umenia podporil projekt Knižnica, ktorá vzdeláva

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča sa každoročne uchádza o dotácie z rôznych projektov. Podstatnú časť tvoria projekty Fondu na podporu umenia, kde knižnica i tento rok uspela.

Fond na podporu umenia v rámci mimoriadnej výzvy Umenie pre školy podporil Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča pri realizácii prezentačno-vzdelávacích aktivít pre žiakov I. stupňa základných škôl, ktoré sú zamerané na priamy kontakt so súčasnými slovenskými autorkami a zoznámenie sa s ich tvorbou.

Každé stretnutie je spojené s tvorivými aktivitami, napríklad s výrobou čitateľského zápisníka, záložky do knihy a podobne. Verejná knižnica začala s realizáciou tohto projektu v marci 2024.

Prvou hosťkou bola autorka viac ako stovky povestí Renáta Matúšková, ktorá sa stretla s dvomi triedami 4. ročníka ZŠ Radvanská a zaujala ich pútavým rozprávaním.

Renáta Matúšková

Renáta Matúšková

Koordinátorka projektu Mgr. Zuzana Kubašáková hovorí:

„Verejná knižnica Mikuláša Kováča vďaka tomuto projektu vzdeláva deti o literatúre cez stretnutie so zaujímavým hosťom. Okrem besedy so slovenskou autorkou zahŕňa toto stretnutie aj informačnú výchovu o knižnici a do tretice, umocňuje zážitok z besedy prostredníctvom tvorivých dielní. Navyše, všetko sa odohráva na mieste, ktoré literatúrou dýcha – v knižnici.”

Zuzana Kubašáková

Zuzana Kubašáková

Pokračovanie projektu Knižnica, ktorá vzdeláva je naplánované na 25. apríl, kedy sa žiakom ZŠ Františka Zigmunda Leichta v Harmanci bude prihovárať známa slovenská autorka kníh pre deti i dospelých Petra Džerengová.

Spolu sa do konca novembra 2024 v rámci tohto projektu predstaví až 6 slovenských spisovateliek.

Zdroj: Katarína Lehotská Mikuláková , Foto: VKMK