Bábkové divadlo na Rázcestí ukončí sezónu premiérou (VÝ)ČINY SLOVENČINY

KULTÚRA
0 /

Banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí a OZ Rázcestie od januára 2020 realizuje divadelno – edukačný projekt DIVADLO + ŠKOLA = 2020 na troch základných školách v Banskej Bystrici a ZŠ v Hriňovej. Projekt nadväzuje na úspešné spolupráce BDNR a OZ Rázcestie so ZŠ, ktoré divadlo kontinuálne rozvíja 3 desiatky rokov.

Sleduje úzky kontakt žiakov a žiačok s umením, vyzdvihuje pozitívne ľudské hodnoty cez estetické vplyvy, rozvíja tvorivý potenciál dieťaťa. Jeho súčasťou sú divadelné, paradivadelné a spoločenské aktivity organizované v škole a v divadle.

Projekt vznikol ako celoročná aktivita pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 a oslavy 60. výročia založenia Bábkového divadla v Banskej Bystrici. Počas mesiacov poznačených koronakrízou (marec – jún 2020) boli akcie projektu pozastavené. V divadle sa napriek tomu skúšalo,“

hovorí dramaturgička BDNR Monika Tatarková.

Na želanie pani učiteliek vznikla divadelná jednoaktovka (Vý)činy slovenčiny. Premiéra inscenácie uzavrie projekt pre divadelnú sezónu 2019/20, projekt bude pokračovať opäť od septembra 2020.

„Pozývame vás do divadelného obydlia dvoch jazyčníkov, ktorí nás ohybne a neomylne prevedú svetom (nielen) vybraných slov. Pýtate sa, či to má zmysel? Y a I, to je významný výmysel,“

oslovujú  (Vý)činy slovenčiny svoje publikum.

Tým sú predovšetkým žiaci a žiačky 2., 3., 4. ročníka ZŠ. Inscenácia tvorivo zachytáva a interpretuje vzťah medzi rečou a myslením. Za scenárom inscenácie stojí kmeňová členka BDNR, tentokrát pod pseudonymom Iva Rečislawa, ktorá je zároveň režisérkou inscenácie.

Pri tvorbe sa nechala inšpirovať učebnicami slovenského jazyka pre ZŠ, metodikami kreatívneho písania, hrami s vybranými slovami, rovnako historickými materiálmi, ktoré zachytávajú procesy kodifikácie spisovnej slovenčiny, gramatiky, najmä vývoj okolo ustálenia písania ypsilonu a mäkkého i.

V inscenácii o týchto témach bábkodivadelným jazykom prehovárajú národní dejatelia  Ľ. Štúr, J. Hollý, J. M. Hurban., M. M. Hodža. Jednoaktovkou v úlohách Jazyčnice a Jazyčníka sprevádzajú herci divadla Mária Šamajová a Filip Štrba.

Predstavenie voľne nadväzuje na inscenáciu Náukobeh slovenčini, ktorá mala v BDNR premiéru v roku 2015 a venovala sa téme slovenského jazyka z historickej perspektívy či otázkam súčasných jazykových trendov. (Vý)činy slovenčiny sú rovnako určené do tried, zámerom projektu je premeniť bežný priestor tried na svet, kde aktívne žijú slová.

Premiéra (Vý)činov slovenčiny sa koná v piatok 26. júna o 17:00 hod. Tvorivý tím inscenácie tvoria – scenár a réžia Iva Rečislawa, na librete spolupracovali Mária Šamajová a Filip Štrba, hudba a piesne Katarína Máliková + výber z archívu divadla (Liliputánska rozprávka). Výprava Terézia Krnáčová, účinkujú Mária Šamajová, Filip Štrba, produkcia OZ Rázcestie.

Akcia sa mala uskutočniť na jednej z partnerských škôl projektu. Kvôli stále platným obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom sa však premiéra koná v divadelnej sále Bábkového divadla na Rázcestí, Skuteckého 14, Banská Bystrica.

Divadlo so školami stále komunikuje, podarilo sa mu zorganizovať niekoľko generálnych skúšok, na ktorých sa zúčastnia triedy zapojené do projektu. Viac na www.bdnr.sk. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Monika Tatarková, Foto: Dodo Šamaj BDNR a ilustračné