Bystričanka Ľubica Laššáková chce pomôcť slovenskej kultúre v regiónoch

KULTÚRA
7 /

Nová ministerka kultúry Ľubica Laššáková v diskusnej relácii TA3 „V politike“ definovala svoje priority vo svojom rezorte. Chce sa stretnúť aj so zástupcami kultúrnej obce, ktorí podpísali výzvu na jej odstúpenie.

Stretnutie s nespokojnými umelcami

Ministerka Laššáková už poskytla signatárom iniciatívy „Kultúrny reparát“ termíny na spoločné stretnutie v priebehu tohto týždňa. Čaká, na ktorý termín umelci zareagujú.

„Myslím si, že ide o neznalosť mojej práce. Oni nakoniec aj sami hovoria, že nemajú konkrétne argumenty proti mne, iba ma nepoznajú. Je tu priestor, aby ma spoznali a ja si ich rada vypočujem. Na tom stretnutí to pôjde ťažšie, oni sú presvedčení o svojej pravde, ale ja ich chcem presvedčiť konkrétnou prácou.“ 

uviedla Ľubica Laššáková na margo nespokojnosti viac ako 2000 signatárov podpísaných pod iniciatívou. Na otázku, či sa podľa nej  táto schôdzka uskutoční, ministerka odpovedala:

„Určite áno. Sľúbila som, že sa s nimi stretnem po Veľkej noci a ja svoje slovo dodržím.“

Pomoc slovenskej kultúre v regiónoch

Nová ministerka kultúry, ktorá je vo funkcii pár týždňov, za jednu zo svojich priorít považuje  posunúť rozvoj kultúry aj ďalej z Bratislavy s cieľom  posilniť regióny. Chce zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti so stavom kultúry v banskobystrickom kraji, kde aktívne pôsobila:

Prvým konkrétnym krokom bude zriadenie akýchsi „kultúrnych atašé“. Mali by to byť  ľudia pracujúci minimálne v krajských mestách. Mám predstavu, že by pracovali v dvoch rovinách. Okrem praktického zbierania nápadov a podnetov „zdola“ by aj prakticky pomáhali kultúre v danom regióne. Vedeli by nasmerovať potenciálnych prijímateľov dotácií finančných zdrojov.“

Kreatívne centrá                                              

Ministerstvo kultúry podľa Laššákovej pripravuje projekt takzvaných Kreatívnych centier, ktoré by mali byť zriadené z európskych fondov:

„Na ministerstve pracuje tím, ktorý sa týmto zaoberá. Momentálne sme v štádiu, že čakáme na výsledky konkrétnych šetrení a možností. Keď budeme mať výsledky, tak potom sa naplno rozbehneme.“

Pre Ľubicu Laššákovú je dôležité, aby sa  tento projekt urobil transparentne a finančné prostriedky skončili tam, kde ich treba. Mimochodom projekt Kreatívneho centra pre ľudí s kreatívnym myslením pripravuje aj mesto Banská Bystrica v priestoroch bývalej ZŠ Magurská. Tieto centrá by si na základe vlastných sofistikovaných produktov mohli po čase na seba aj zarobiť,

Koncesionárske poplatky

Ministerka kultúry sa vyjadrila aj k horúcej téme koncesionárskych poplatkov a financovania verejnoprávnej RTVS, kde predtým pracovala ako dlhoročná rozhlasová redaktorka v meste pod Urpínom.

„Koncesionárske poplatky určite áno a určite nie nižšie. Považujem ich za pilier demokratického verejnoprávneho vysielania. Určite sa budeme opierať jednak o koaličné dohovory, lebo tie považujem za veľmi dôležité. Budeme prinášať aj skúsenosti zo sveta, lebo  tie budú pre nás veľmi dôležité ako argumenty do odbornej diskusie.“ 

Verejnoprávna RTVS je momentálne financovaná z viacerých zdrojov, okrem základných koncesionárskych poplatkov aj zo štátneho rozpočtu na zmluvnom základe a z reklamy, ktorej je však kvôli plynulosti vysielania bez prerušenia oproti súkromným vysielateľom minimum.

Rok slovenského divadla

Ľubica Laššáková chce nadviazať na prácu svojho predchodcu v ministerskom kresle Mareka Maďariča.  Rok 2020 chce ministerstvo kultúry vyhlásiť za Rok slovenského divadla.

„Divadelný ústav už pracuje na tomto projekte spolu so všetkými divadlami na Slovensku. Je rozbehnutá príprava viacerých aktivít a prezentácií na rôznych úrovniach, aby sme si v roku 2020 dôstojne pripomenuli a oslávili nielen sté výročie založenia Slovenského národného divadla, ale aj storočnicu existencie profesionálneho divadla na Slovensku,“ 

zdôraznila Laššáková.

Podľa nej rok 2020 bude aj rokom 190. výročia vzniku slovenského ochotníckeho divadla. Jeho zrod je spojený s premiérou inscenácie Chalupkovej hry Kocúrkovo v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktorú odohrali 22. augusta 1830.

mk sr

 

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné