Banskobystrické Divadlo Štúdio tanca sa stalo členom prestížnej European Dance Development Network

KULTÚRA
0 /

Divadlo Štúdio tanca získalo členstvo v European Dance Development Network (EDN), čím sa stalo jedinou slovenskou organizáciou v tejto prestížnej európskej kultúrnej sieti zameranej na rozvoj súčasného tanca.

Slovenská tanečná komunita má vďaka Divadlu Štúdio tanca prvýkrát hlas v EDN. Tento krok znamená nielen zvýšenie kredibility voči lokálnym a medzinárodným partnerom, ale aj príležitosť posunúť slovenský tanec na medzinárodnú úroveň. DŠT sa tak priblížilo k svojmu cieľu stať sa styčným bodom tanečnej scény na Slovensku.

Divadlo Štúdio tanca sa členstvom zaradilo medzi renomované európske inštitúcie ako The Place z Londýna, Tanec Praha a Tanzquartier Wien z Rakúska.

„Naším cieľom nie je len predaj a produkcia predstavení, ale aj šírenie tanečnej kultúry prostredníctvom projektov ako sú rezidenčné pobyty, vzdelávacie aktivity, festivaly a rozvoj publika. To bolo jedným z hlavných kritérií prijatia do EDN. Aktívna účasť v EDN prinesie prospech celej slovenskej tanečnej komunite,“

povedala riaditeľka Divadla Štúdio tanca Lucia Kašiarová.

Lucia Kašiarová

Lucia Kašiarová

Členstvo v EDN je pre Divadlo Štúdio tanca možnosťou prinášať vlastné podnety do diskusie s partnermi, ako sú napríklad aktuálne témy cenzúry či zneužívania moci. DŠT tak zastúpi slovenskú tanečnú a umeleckú scénu v medzinárodnej sieti.

Jedným z hlavných cieľov členstva v EDN je zapojenie sa do medzinárodných projektov a hľadanie partnerov na spoluprácu a podporu financovania. Divadlo Štúdio tanca má takisto možnosť účasti na európskych projektoch organizovaných EDN, čo posilní jeho postavenie na medzinárodnej tanečnej scéne.

O členstvo sa Divadlo Štúdio tanca pod vedením Lucie Kašiarovej snažilo od roku 2022.

„Sme radi, že sa nám to podarilo práve v roku 25. výročia založenia divadla,”  

doplnila Kašiarová s tým, že hlavné oslavy založenia DŠT sa uskutočnia v septembri 2024.

Zdroj: DŠT BB , Foto: Martin Dubovský a ilustračné