Bábkarská Bystrica 2022, Vzdelávanie divadlom a Iniciatíva BB 22

KULTÚRA
0 /

V rámci nedávneho medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla Bábkarská Bystrica 2022 – Divadlo na každý deň sa v priestoroch Bábkového divadla na Rázcestí uskutočnila medzinárodná konferencia a diskusia Vzdelávanie divadlom. Jej výsledkom je  vznik Iniciatívy BB 22.

Medzinárodná konferencia, ktorú uvádzala riaditeľka BDNR Iveta Škripková, sa konala v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. Zúčastnilo sa jej 45 účastníčok a účastníkov z divadelnej obce a škôl, medzi nimi významné lektorky/významní lektori a diskutujúce osobnosti z 5 krajín Európy.

Iveta Škripková

Iveta Škripková

Diskutovali Ragnhild Tronstad z Nórska – hlavná poradkyňa pre divadelné umenie, Kulturtanken, Špela Šinigoj zo Slovinska – divadelná lektorka, dramaturgička Slovinského národného divadla, ktorá predstavila projekt Kultúrny bazár, Tintti Karppinen z Fínska – priekopníčka drama education, oceňovaná divadelná lektorka a pedagogička, Jana Nechvátalová z Česka – vedúca divadelného lektorátu, Divadlo DRAK, Hradec Králové, Silvester Lavrík zo Slovenska – dramatik, spisovateľ a riaditeľ ZUŠ Dezidera Kardoša, Bánovce nad Bebravou.

Ragnhild Tronstad

Ragnhild Tronstad

Zahraničné zástupkyne informovali o skúsenostiach so vzdelávaním divadlom v školskom systéme daných krajín. Dôležitou súčasťou stretnutia bola diskusia o stave vzdelávania divadlom na Slovensku a možnostiach spolupráce medzi rezortmi kultúry a školstva na všetkých stupňoch riadenia.

„Naším cieľom je otvoriť témy kultúrnej a estetickej gramotnosti a umožniť, podľa príkladu iných krajín Európy, aby všetky deti mali možnosť navštevovať divadlo a divadelné predstavenie a dostali vedome spracované šance na rozvoj kultúrnej a divadelnej gramotnosti,“

definoval  cieľ diskusie umelecký šéf a režisér BDNR Marián Pecko.

Marián Pecko

Marián Pecko

Účastníčky a účastníci konferencie sa zhodli na vytvorení divadelného kultúrneho fóra s názvom Iniciatíva BB 22.

Jej cieľom je presadiť vzdelávanie divadlom v pripravovanej reforme vzdelávania na Slovensku, osloviť rezorty kultúry a školstva a všetky kompetentné činiteľky a kompetentných činiteľov na najvyššej úrovni a vyzvať ich na aplikáciu princípov Frankfurtskej deklarácie 2019 a Soulskej agendy 2010 do škôl a do kultúry.

Divadlo a umenie akcelerujú kreativitu a formujú inovatívny potenciál človeka, ktorý je rozhodujúci pri presadzovaní humanizmu a demokracie. Tieto hodnoty je nevyhnutné presadzovať práve v krízovom čase.

Iniciatíva BB 22, jej ciele, signatárky a signatári: Text Iniciatívy B22

Záznam konferencie:

Zdroj: BDNR a Divadelný ústav v Bratislave, Foto: Bábkarská Bystrica a ilustračné