Architektúra sa prezentuje v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

Cyklus prednášok ARCHITEKTÚRA v Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK) vznikol v roku 2020 z podnetu nedostatočného uchopenia „fenoménu architektúra“ v spoločnosti ako aj vyplývajúc zo štatútu knižničnej inštitúcie.

Prednáškový cyklus o architektúre

Koordinátorom prednáškového cyklu o architektúre v knižnici je Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD., odborný pracovník oddelenia výskumu a bibliografie ŠVK, ktorý vzdelávací cyklus navrhol, aj ho organizačne pripravuje.

Rastislav Udžan

Rastislav Udžan

Na otázku, čo stálo pri zrode myšlienky venovať sa aj tejto téme v knižnici, Rastislav Udžan odpovedal:

Architektúra pri dynamickom a nekontrolovateľnom zahltení mysle človeka posledných dekád sa stáva akousi samozrejmosťou, pričom sa pozerá skôr na objem ako na jej kvalitu a jedinečnosť. Architektúra je často krát polarizovaná a často krát sa stáva živnou pôdou pri presadzovaní rôznorodých spoločenských zámerov, ktoré nie vždy pravdivo odzrkadľujú potenciál kreativity a tvorivosti architektov.

Je sprostredkovateľom, nie výsledkom a konsenzom zámeru. Architektúra starších období je samostatnou témou, ktorej kvalita a jedinečnosť je overená časom. Jej prítomnosť, respektíve zapojenie do dynamického toku súčasnej spoločnosti je zrkadlom jej úrovne. Veľmi zreteľné je vnímanie kultúrnosti pri historickej, prípadne architektúre skorších období. Glorifikovanie tvorcov a významných osobností architektúry je nerozlučne späté s prostredím a spoločenským vývojom jednotlivých lokalít.

Tieto všetky aspekty a témy sa snažíme predstaviť v cykle prednášok ARCHITEKTÚRA aby sme poodhalili tajomstvo a nevypovedané súvislosti jednotlivých tvorcov, historických období, špecifických lokalít, aktuálnych stavebných výziev ako aj vývoji a jedinečnosti technológii a legislatívnej ochrany a podpory kvalitnej architektúry.“

Pozvánka na najbližšiu prednášku 31.10.2023

Najbližšia, 29. prednáška uvedeného cyklu  je venovaná významnému pamiatkarovi, tvorcovi, ktorý zanechal výraznú stopu aj v historickom centre Banskej Bystrice architektovi Karolovi Chudomelkovi. Prednášajúcimi sú  Ing. arch. Martina Jelínková a doc. Ing. arch. Eva Kráľová

Karol Chudomelka je jednou z najvýznamnejších osobností, ktorá pôsobila na slovenskej architektonickej pamiatkarskej scéne v druhej polovici 20. storočia. Rukopis Karola Chudomelku ovplyvnil podobu množstva slovenských historických stavieb, a to aj v Banskobystrickom kraji.

Karol Chudomelka

Karol Chudomelka

Tvorba tohto architekta zároveň reprezentuje medzinárodne uznávaný názor na spôsob pamiatkovej obnovy a výsledky jeho práce boli v nedávnej minulosti vysoko oceňované. Okrem iných vyznamenaní je nositeľom prestížnej Ceny Dušana Jurkoviča a Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo.

Cieľom prednášky je priblížiť život a dielo Karola Chudomelku v kontexte súdobej situácie, v ktorej tvoril a zároveň tematizovať pamiatkovú starostlivosť v bývalom Československu v období socializmu. Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

V novembri (8.11.2023) sa poslucháči môžu tešiť na ďalšiu  zaujímavú tému: Fenomén drevostavieb – moderné  lepené drevené kompozity a ich realizácie.

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: archív ŠVK a ilustračné