Vyhlásenie historikov k 75. výročiu konca 2. svetovej vojny v Európe

História
5 /

Druhá svetová vojna v Európe sa začala 1. septembra 1939 prepadnutím Poľska nacistickým Nemeckom. Oficiálne sa skončila 8. mája 1945 o 23:01 hod. podpisom kapitulácie v Berlíne. Európa tento deň slávi ako Deň víťazstva nad fašizmom a nacizmom. Rusko si tento deň pre časový posun pripomína 9. mája.

Tohto roku je to už 75 rokov a všetci sme očakávali veľkolepé pripomenutie si tejto významnej udalosti. V súčasnej situácii z dôvodu pandémie coronavírusu sa však žiadne oslavy konať nemôžu.7. mája sa neuskutoční ani konferencia k 75. výročiu konca druhej svetovej vojny, ktorú v Bratislave pripravoval Historický ústav Slovenskej akadémie vied. To však neznamená, žesi túto významnú udalosť nepripomenieme.

Na Slovensku sme sa mali stretnúť 8. mája v Liptovskom Mikuláši na Háji Nicovô, kde je pochovaných 1 361 padlých príslušníkov 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Je to najväčší cintorín našich vojakov na Slovensku. Oslobodzovanie Slovenska trvalo 226 dní.

Prvou oslobodenou obcou bola obec Kalinov, a to 21. septembra 1944, posledný Makov 3. mája 1945. Najvýznamnejší podiel na oslobodení Slovenska od nacizmu mala Červená armáda a my si v týchto dňoch pripomíname 63 517 obetí národov Sovietskeho zväzu.

Významne sa na oslobodení Slovenska podieľala aj rumunská armáda, ktorá tu stratila 10 435  svojich vojakov. Na oslobodzovaní našej vlasti sa, prirodzene, podieľali aj občania Československa, a to hlavne v rámci 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Na území Slovenska ich padlo 2 790. Nezabudnime pripomenúť ani približne  42 000 nemeckých a 1 725 maďarských vojakov, ktorí padli na druhej strane frontu.

Vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na porážke nacizmu a fašizmu a sme radi, že starostlivosť o vojenské cintoríny sa na Slovensku v posledných rokoch podstatne zlepšila. Venujte, prosíme, pietnu spomienku všetkým padlým a úctivú spomienku všetkým, ktorí sa podieľali na oslobodzovacích bojoch.

PhDr. Stanislav Mičev, PhD., generálny riaditeľ Múzea SNP Banská Bystrica

PhDr. Slavomír Michálek, riaditeľ Historického ústavu SAV

DrSc. plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava

P. S.

Múzeum Slovenského národného povstania si toto významné výročie pripomenie zapálením 75 sviečok za obete vojny. Samotný akt začne 8. mája, symbolicky o 23:01 hod. v  Pietnej sieni Pamätníka SNP. Aktu sa môže zúčastniť aj verejnosť, avšak za dodržania hygienických opatrení. Sviečku za obete vojny však môže každý z nás symbolicky zapáliť aj doma vo svojom okne.

Zdroj: Múzeum SNP, Foto: ilustračné