Štvrtková Bystrická hodinka o Petrovi Kothajovi, chirurgovi európskeho významu

História
3 /

Človek s veľkým srdcom, pritom skromný a empatický, s prirodzenou pokorou. Aj takto poznali pacienti významného banskobystrického chirurga, profesora Petra Kothaja. Jeho životu, práci aj oceneniam sa bude venovať ďalšia, jubilejná Bystrická hodinka, na ktorej sa Banskobystričania stretnú už po päťdesiaty krát.

Prof. MUDr. Peter KOTHAJ, PhD. (1951 – 2017)

Narodil sa 5. októbra 1951 v Bratislave. V rokoch 1970 – 1976 absolvoval štúdium na bratislavskej Lekárskej fakulte. V roku 1992 získal titul CSc., 1996 docent a od roku 2003 bol profesorom chirurgie.

Po skončení štúdia pôsobil na chirurgickom oddelení NsP v Brezne ako sekundárny lekár (1976 – 1979). Jeho dlhoročná profesionálna kariéra je úzko spojená s Rooseveltovou nemocnicou v Banskej Bystrici, kde nastúpil na pracovisko chirurgie už v roku 1979. V roku 1991 stal prednostom chirurgickej kliniky. O dva roky neskôr už bol vedúcim Vysunutého výučbového strediska SZU v Banskej Bystrici.

Peter Kothaj tretí sprava

Peter Kothaj tretí sprava

Na Chirurgickej klinike SZU v Banskej Bystrici v roku 1991 zaviedol kompletné spektrum laparoskopických a torakoskopických výkonov. Jeho vedecká činnosť bola nasmerovaná predovšetkým na klinický výskum, ktorý zameriava na význam radikálnej lymfadenektómie a na problematiku karcionómu pankreasu a pečene.

Pod jeho vedením banskobystrická chirurgia, ako prvé chirurgické pracovisko na Slovensku, zaviedlo laparoskopickú adrenalektómiu,  kardiomyotómiu a resekciu žalúdka.

Od roku 1997 bol prezidentom Slovenskej chirurgickej spoločnosti (od 2014 viceprezidentom). Od roku 2004 viedol aj Katedru gastroenterologickej chirurgie SZU, kde doškoľoval chirurgov z celého Slovenska v tomto odbore. Bol čestným členom Českej chirurgickej spoločnosti (od 2000) a čestným členom Chorvátskej chirurgickej spoločnosti (od 2010).

Profesor Peter Kothaj

Profesor Peter Kothaj

Venoval sa aj dejinám slovenskej chirurgie, bol šéfredaktorom časopisu Slovenská chirurgia, členom viacerých profesných domácich i zahraničných spoločností. Bol autorom a spoluautorom odborných publikácií, vedeckých prác publikovaných v domácich i zahraničných časopisoch. Najznámejšie monografie: Chirurgická liečba rakoviny pankreasu (1996), Momenty z dejín slovenskej chirurgie (1999), Operácie na pečeni (2007).

Za svoju odbornú, vedeckú a publikačnú činnosť získal profesor Kothaj množstvo významných ocenení. Pred niekoľkými rokmi bol nominovaný na prestížne ocenenie Krištáľové krídlo, získal Zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o rozvoj medicíny na Slovensku (2011) či Petřivalského cenu za rozvoj chirurgie udelená Českou chirurgickou spoločnosťou na kongrese v Brne (2012).

Profesor Kothaj s ocenením

Profesor Kothaj s ocenením

V roku 2011 sa stal držiteľom Ceny predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja za rozvoj chirurgie a výchovu nových odborníkov  Nasledujúci rok získal Cenu primátora mesta Banská Bystrica za výrazný prínos pre slovenskú medicínu v oblasti chirurgie, vedeckú, výskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť.

Profesor Kothaj patril medzi uznávaných chirurgov s medzinárodným renomé. Jeho plodný život preťala zákerná choroba. Zomrel  25. apríla 2017 vo veku 65 rokov. Za rok 2018 získal  in memoriam Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Cena za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

Bystrická hodinka o profesorovi Petrovi Kothajovi

O živote tohto významného lekára bude rozprávať historik Jozef Ďuriančik, a to vo štvrtok 19. mája 2022 o 18:00 hod., tradične v kaviarni Národného domu.

Bystrická hodinka je pravidelné mesačné podujatie, organizované dobrovoľníkmi z Banskobystrického okrášľovacieho spolku od roku 2015. Predchádzajúce témy, ako aj prednášajúcich, nájdete na web stránke www.bystrickahodinka.sk

Zdroj: (tom) a BBOS, Foto: archív a ilustračné