Stretnutia s minulosťou v januári: Skôr než zaznel rozsudok

História
0 /

Súdne procesy, odohrávajúce sa v stredoveku alebo ranom novoveku, sú často pri popularizácii histórie, akoby zatláčané do úzadia. Veľa sa hovorí o trestoch s rôznymi prívlastkami ako kruté alebo nespravodlivé.

Takéto definície nie vždy napĺňali podstatu a význam slova. Reč je prevažne o hrdelných trestoch. Ale to ako sa odsúdenec na popravisko dostal, čo tomu predchádzalo či bol proces spravodlivý alebo nie, témou diskusie o historickom súdnictve často nebýva.   

Poprava Jánošíka

Poprava Jánošíka

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pokračuje aj v novom roku v populárnom podujatí Stretnutia s minulosťou. Bohatý zoznam zaujímavých tém od hosťujúcich historikov tento mesiac otvorí historik z Liptovského múzea Miroslav Nemec.

V jeho prednáške „Skôr než zaznel rozsudok – priebeh súdneho procesu v Liptovskej stolici v 18. storočí“  sa bude 25. januára 2023 o 17:00 hod. v Thurzovom dome venovať tematike vývoju stoličného súdnictva na Liptove.

Bývalé sídlo Liptovskej stolice (Źupný dom)

Bývalé sídlo Liptovskej stolice (Źupný dom)

„V prednáške by som sa chcel zamerať a pozrieť na spôsoby, akými boli zločiny nahlasované, ako prebiehali zatknutia a vyšetrovania, v akých podmienkach žili väzni, ale hlavne na to, ako prebiehal samotný súdny proces, ako sa na ňom mohol obvinený obhajovať a nakoľko súdy zohľadňovali pri vynášaní rozsudkov napísané právne normy“,

prezrádza historik Miroslav Nemec.

Miroslav Nemec

Miroslav Nemec

Kriminalita a jej rôznorodé aspekty sa dlho vyhýbali hľadáčiku historikov. Od vzniku vedeckej historiografie v 19. storočí dominovali výskumu politické dejiny a vraždy. Krádeže a menšie delikty boli zaujímavé, len ak sa dotýkali panovníkov či šľachty.  Určitý obrat v slovenskom prostredí prinieslo, zdá sa, až minulé desaťročie s príchodom novej vlny mladých historikov, ktorí sa začali venovať a odkrývať aj túto problematiku.

Vychádzať budem zo svojho doterajšieho výskumu, v ktorom som sa zameral na prostredie Liptovskej stolice v 18. storočí. Išlo o dobu veľkých zmien aj v súdnictve, ktoré sa nakoniec odrazili aj vo fungovaní liptovského stoličného súdu – sedrie. Súdne písomnosti sú zároveň plné osudov ľudí, na oboch stranách zákona. To robí, aspoň z môjho pohľadu, dejiny súdnictva zaujímavými. Predstavujú totiž bežných ľudí v situáciách, o ktorých sa iné, oficiálne dokumenty často nevyjadrujú,“

dopĺňa Nemec.

„Som veľmi rád, že aj v novom roku sme v Stredoslovenskom múzeu nadviazali na kvalitné a hodnotné spolupráce, ktoré prinesú našim návštevníkom opäť aj nové témy a pohľady na históriu. Výskumu kriminality v 18. storočí sa Miroslav Nemec venuje už viac ako desaťročie. Má za sebou viacero vedeckých štúdií a konferenčných výstupov doma aj v zahraničí a jeho prednáška určite zaujme, verím,  nielen širokú verejnosť,“

hovorí Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea.

Thurzov dom

Thurzov dom

Na dôvažok uvádzame, že medzi Liptovským stoličným súdom a mestom Banská Bystrica existuje (minimálne) jedno mimoriadne zaujímavé prepojenie. Aké to je, prezradí Miroslav Nemec už v stredu 25. januára 2023.

Februárové Stretnutia s minulosťou privítajú v priestoroch Thurzovho domu historičku Helenu Gahérovú. Spoločne sa v jej prednáške pozrieme na život pod osmanskou mocou. V tieni polmesiaca sa stretneme 22. februára 2023 o 17:00 hod. v Thurzovom dome.

Zdroj: Dana Kurtíková , Foto: archív a ilustračné