Silná žena minulosti Alžbeta Coborová ako námet študentskej praktickej aktivity v Stredoslovenskom múzeu

História
0 /

Juraj Thurzo je v našej histórií známy nielen ako uhorský gróf a palatín. Preslávil sa aj ako bojovník proti Turkom, keď sa zúčastnil na všetkých významných protitureckých bitkách. Bol však i úspešným diplomatom, podporovateľom Slovákov a protestantizmu.

Po jeho boku stála po smrti jeho prvej manželky  od roku 1592 barónka Alžbeta Coborová. Príbeh tejto silnej a šikovnej ženy, milujúcej matky a manželky prinesie vo svojej prednáške do Thurzovho domu študentka Žilinskej univerzity v Žiline Barbora Gogolová.

Alžbeta Coborová

Alžbeta Coborová

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja privíta v priestoroch Thurzovho domu 18.marca o 15:00 hodine študentku bakalárskeho štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline Barboru Gogolovú. V rámci študentskej praktickej aktivity sa verejnosti predstaví so svojou prednáškou „Alžbeta Coborová alebo aj silná žena minulosti“.

„Prednáška sa bude venovať významnej žene z rodu Thurzovcov, ako aj vyvráteniu faktu, že žena nemusela v minulosti byť len gazdiná a matka v domácnosti. Budeme hovoriť o Alžbete Coborovej, ktorá hrala významnú rolu po boku manžela Juraja. Hneď po vstupe do manželstva sa začala vzdelávať, čím nadobudla a využívala svoje skvelé manažérske schopnosti, ktorými pomáhala najprv Jurajovi a potom aj synovi Imrichovi. Počas manželstva sa nielen starala o ich 8 detí, ale vzdelávala sa, rozvíjala svoje myšlienky, až sa takmer vyrovnala Jurajovi. Počas života sa naučila po slovensky a stala sa dokonca na štyri roky aj oravskou župankou, čím sa zapísala do slovenskej ženskej histórie,“                

prezrádza študentka Žilinskej univerzity Barbora Gogolová.

Juraj Thurzo

Juraj Thurzo

Okrem výchovy dcér a prípravy syna na cestu dediča sa Alžbeta Coborová venovala aj správe panstiev či financií. Bola skvelou hospodárkou v neprítomnosti svojho manžela. Po smrti svojho jediného syna a manžela s láskou vychovávala svoje vnúčatá a v listoch radila svojim dcéram okrem iného aj ako liečiť, či ako byť dobrými manželkami a ako vychovávať deti.

„Myšlienku realizácie praktickej študentskej aktivity v priestoroch i programe Stredoslovenského múzea sme radi privítali. Pre naše múzeum je jednou z dlhodobých priorít pomáhať pri vzdelávaní a poskytnúť možnosť odbornej praxe všetkým študentom, ktorí o to prejavia záujem. Aktuálne je to študentka Žilinskej univerzity, sl. Gogolová so svojou zaujímavou prednáškou. Prirodzene, spolupracujeme aj s ďalšími univerzitami, katedrami a ich fakultami, najviac s miestnou Univerzitou Mateja Bela,“

hovorí Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea.

Smrť Alžbety Coborovej

Smrť Alžbety Coborovej

„Tému som si vybrala nakoľko ma veľmi zaujíma história Thurzovcov ako rodiny. Povedala som si však, že spracujem jednu z najvýznamnejších žien spomedzi tých, ktoré sa dotkli slovenskej histórie a to Alžbetu Coborovú. Jej príbeh a prístup k veciam, čo sa týka vlády jej manžela a taktiež potom aj jej syna je pre mňa ohromujúci a veľmi významný. Preto chcem, aby sa verejnosť dozvedela nie len o slávnych Thurzovcoch, ako bol napríklad Juraj, ale aj pozdvihnúť významnosť jeho ženy Alžbety,“,

dopĺňa študentka Gogolová.

Zdroj: Dana Kurtíková , Foto: archív