Bystrický biskup vysvätil v Španej Doline kaplnku – pamätník obetiam baníckeho povstania

História
0 /

V Španej Doline mali v nedeľu 1. decembra 2019 malú slávnosť. Banskobystrický diecézny biskup J. E. Mons. Marián Chovanec vysvätil kaplnku – pamätník histórie a obetí špaňodolinského baníckeho povstania.

Kaplnka v Španej doline

Pamätník vybudovalo Banícke bratstvo Herrengrund s finančnou podporou BBSK, obce a ďalších partnerov. Stavba v podobe kaplnky vyrástla na mieste bývalej trafostanice Rudných baní.

„Tematicky sa zameriavame na históriu baníckeho povstania v rokoch 1525 – 26. Tento pamätník je zároveň poctou špaňodolinským baníkom, ktorí boli za účasť v baníckom povstaní odsúdení či dokonca popravení. Okrem samotného exteriéru počítame aj s úpravou okolia, výsadbou drevín a kríkov, či prepojením s kaplnkou svätej Anny,“

hovorí majster bratstva Daniel Očenáš.

Banícke povstanie

Vypuklo v rokoch 1525 – 26 a bolo najväčším sociálno – politickým hnutím baníkov na Slovensku v období feudalizmu. Predchádzali mu najmä udalosti od roku 1523, keď ťažiari začali baníkov vyplácať nehodnotnou mincou.

Reakciou na to bolo, že baníci nenastúpili do práce a začali štrajkovať. Dosiahli dohodu, že im vyplatia mzdu v strieborných peniazoch. K dohodnutému termínu a k vyplateniu nedošlo, preto päťsto ozbrojených baníkov za zvuku bubnov pod vlastnými zástavami vstúpilo do Banskej Bystrice.

Až potom thurzovský faktor Ploss vyplatil baníkom mzdu v strieborných peniazoch. Po týchto skúsenostiach si baníci založili obranný zväz baníkov so sídlom v Španej Doline.  Vo februári 1526 pripravili baníci ozbrojené povstanie.

Dňa 24. februára baníci vtrhli do Banskej Bystrice a podpálili viacero domov kupcov. Celého mesta sa zmocnili na viac ako 10 dní, avšak do hradného areálu sa im preniknúť nepodarilo. Museli ustúpiť pred presilou šľachtického vojska a drábov.

Povstanie sa skončilo pochytaním mnohých jeho účastníkov, súdmi a odsúdením mnohých baníkov – niektorých v neprítomnosti – na smrť. Šťastie mali tí, ktorým sa podarilo utiecť do hôr a na Moravu. Ďalší hľadali záchranu vo vojsku Jána Zápoľského, ktorý viedol vojnu s prívržencami Ferdinanda I. Habsburského. Tých odsúdených na smrť, ktorí sa v nasledujúcich rokoch vrátili domov a chytili ich, popravili.

Za účasť v baníckom povstaní, ktoré zasiahlo stredoslovenské banské mestá, odsúdili aj 48 baníkov zo Španej Doliny na smrť. Podľa zachovaných archívnych záznamov sa väčšine z nich podarilo utiecť, niektorí z nich sa však smrti nevyhli.

Banícke bratstvo Herrengrund

Je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2003. Spolok sa usiluje o obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne.

Jeho cieľom je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi v Španej Doline. Existencia Baníckeho bratstva (Fraternitas Corporis Christi) v Španej Doline je historicky doložená listinou z roku 1463. Patrónom špaňodolinských baníkov je sv. Kliment. Insígnie, ktoré dodnes používajú pri takzvaných aušusníckych službách, pochádzajú z roku 1701.

Autor: (dem) , Foto: Mirka Chabadová a archív