Čo sa skrýva v depozitári: Spomínate si na korunovú menu?

História
0 /

Niektorí mladí ľudia, zvlášť deti už dnes nemajú spomienky na iné platidlá ako na eurá a centy. Spoločná európska mena sa stala tak ich, ako aj našou bežnou a každodennou súčasťou života. Do roku 2009 sme však na platenie používali slovenské koruny a haliere.

Tradícia korunovej meny na našom území však siaha ešte do dávnejších čias. Vznikla totiž za panovania cisára Františka Jozefa I. v roku 1892 v Rakúsko – Uhorsku, ktorého sme boli súčasťou.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pripravila svoje pravidelné podujatie Čo sa skrýva v depozitári? aj v mesiaci august. Už v utorok 16. augusta 2022 o 17:00 hod sa v Matejovom dome spoločne s riaditeľom, historikom a numizmatikom Stredoslovenského múzea Marcelom Pecníkom pozrieme na históriu korunovej meny.

„Peniaz je úžasný prameň poznania o dobe, v ktorej platil. Z nápisov na peniazoch, symbolov, umeleckej úrovne či materiálu je možné skutočne veľa zaujímavého zistiť. Okrem toho, na koruny a haliere a ich mnohé variácie si mnohí ešte dobre pamätáme a vytvárajú v nás nostalgické pocity. Korunová mena pritom nebola len o systéme peňazí. Už spomenuté výtvarné spracovanie viacerých mincí či bankoviek by sme mohli smelo označiť za umelecké a hodnotné. Tvorcami platidiel v našej minulosti boli napr. Alfons Mucha, Max Švabinský, Otakar Španiel, Mária Medvecká, Albín Brunovský a ďalší…“

hovorí Marcel Pecník.

V depozitároch Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici sa nachádza veľká zbierka historických platidiel. Tak mincí, ako aj papierových peňazí. Značná časť z nich pochádza práve z obdobia existencie a vývoja korunovej meny medzi rokmi 1892 – 2009.

Ako vyzerali peniaze v našej minulosti, ako vznikali, prečo na niektorých napr. nebol rok a mnoho ďalšieho zaujímavého sa dozviete na prednáške Korunová mena v zbierkach múzea a v pamäti ľudí 16. 8. 2022 o 17:00 hod. v Matejovom dome.

Septembrové podujatie bude patriť kunsthistorikovi múzea Jurajovi Žemberovi, ktorý sa svojim odborným okom pozrie na obraz  Druhej manželky Leopolda I., ktorý sa nachádza na druhom poschodí Matejovho domu. Na jeho prednášku ste pozvaní 20. septembra 2022 o 17:00 hod. do Matejovho domu.

Zdroj: Dana Kurtíková , Foto: SSM a archív