Čo sa skrýva v depozitári múzea: Laténsky kruhový šperk

História
0 /

Zoznámte sa s kruhovým šperkom, ktorý predstavuje v období laténu jednu z najčastejších zložiek hrobovej výbavy. Práve tomuto typu ozdôb bude venované cyklické podujatie Čo sa skrýva v depozitári, tentoraz pod taktovkou archeologičky Stredoslovenského múzea Marty Ďuricovej.

Kruhový šperk je zastúpený značnou škálou typov a tiež tvarovou variabilitou. Ich vzájomné kombinácie a spôsob nosenia jednotlivých ozdôb vytvárali tzv. „kruhový kroj“, ktorý je citlivým indikátorom nielen relatívnej chronológie, ale aj sociálno-kultúrnych vzťahov.

Náhle zmeny v typológii a štýle nosenia kruhového šperku sú väčšinou prejavom migračných vĺn.

„Kruhové ozdoby v mladšej dobe železnej nám tak napríklad umožňujú sledovať odlišnosti medzi viac či menej vzdialenými oblasťami, ktoré boli osídlené rôznymi skupinami keltského obyvateľstva. V zbierkovom fonde SSM máme zastúpené niektoré typy týchto ozdôb. V rámci podujatia „Čo sa skrýva v depozitári“ si na príklade týchto predmetov ukážeme, aké typy ozdôb sa v danom období nosili v našom regióne a aké sú špecifiká ich vývoja a výskytu,“

približuje archeologička Marta Ďuricová.

Podujatie Čo sa skrýva v depozitári sa uskutoční v utorok 19. októbra 2021 v priestoroch Matejovho domu už o 17:00 hod.

O mesiac neskôr sa spolu s etnografkou Stredoslovenského múzea Máriou Trubínyovou Trstenskou môžete pozrieť na pohrebné plachty a ich miesto v ľudovej kultúre.

Zdroj: Kristína Hatarová , Foto: archív a ilustračné