Regionálne futbalové súťaže končia, výsledky sa anulujú, sezóna sa prakticky zopakuje

ŠPORT
2 /

Mimoriadna situácia na Slovensku a jej vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských súťaží Stredoslovenského futbalového zväzu. Ten sa rozhodol na základe vyhlásenia predsedov regionálnych futbalových zväzov (s výnimkou Bratislavského), ale aj po konzultácii so Slovenským futbalovým zväzom a predsedami Oblastných futbalových zväzov sezónu 2019/2020 predčasne ukončiť a všetky doterajšie výsledky anulovať.

Výkonný výbor Stredoslovenského futbalového zväzu (SsFZ) formou hlasovania per rollam prijal jednomyseľne nasledovné rozhodnutia:

  1. Rušia sa všetky súťaže SsFZ (dospelí, dorast, žiaci) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020
  2. Výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží ročníka 2019/2020 sa anulujú
  3. Z terajších regionálnych súťaží pre nasledujúci ročník 2020/2021 nikto nepostúpi ani nezostúpi

„Novodobá história futbalu podobné opatrenia nepamätá. Žiaľ šport číslo jedna v týchto neľahkých časoch musí ísť bokom, v záujme zdravia a života,“

– píše sa v rozhodnutí Stredoslovenského futbalového zväzu, ktorý spravuje tretiu, štvrté a piate ligy v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej koronavírusom, vydali predsedovia regionálnych futbalových zväzov (teda aj Západoslovenský a Východoslovenský s výnimkou Bratislavského) nasledovné vyhlásenie:

a) Zrušíme všetky regionálne súťaže dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 a vyzývame Oblastné futbalové zväzy (ObFZ), aby konali rovnako.

b) Následne anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých regionálnych súťaží ročníka 2019/2020

c) Pre prípravu súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych súťaží nikto nepostupuje ani nezostupuje

d) Usporiadanie budúceho súťažného ročníka 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad (a,b,c)

Stredoslovenský futbalový zväz ponúkol na svojom oficiálnom webe i nasledovné zdôvodnenie:

„Podľa odborníkov bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Deň D – keď sa život dostane do normálu sa vzďaľuje. Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov, v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou. Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze. UEFA + všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou – ZDRAVIE PRED FUTBALOM. Keď sa UEFA rozhodla ku tak závažnému kroku, chceme aj my predstavitelia amatérskeho futbalu deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom – chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží. Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D je v nedohľadne.“

SsFZ navyše v uvedenom zdôvodnení uvádza, že súťaže regionálnych futbalových zväzov a ObFZ hrajú prevažne pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujúci školy. Je teda nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov formou „anglických“ týždňov (napr. streda – sobota).

„Futbalový ročník 2019/2020 bude na mimoriadny – taký história dlho nepamätá. No veríme, že navrhované opatrenia sa v tejto neľahkej dobe stretnú s pochopením širokej športovej verejnosti v záujme futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť,“

– dodávajú predstavitelia regionálnych futbalových zväzov.

Stredoslovenský futbalový zväz k podobnému kroku vyzýval aj Slovenský futbalový zväz, aby uvažoval o zrušení všetkých ním riadených súťaží jarnej časti ročníka 2019/2020 a prijal podobné opatrenia.

Autor: (job), Foto: archív Bystricoviny + ilustračné