Zrenovovaná stála expozícia Dominika Skuteckého sa otvára v piatok

KULTÚRA
0 /

V súvislosti s uvoľňovaním bezpečnostných opatrení kvôli koronavírusu Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici s radosťou oznamuje, že Vilu Dominika Skuteckého opäť sprístupní verejnosti v piatok 22. mája 2020 od 10:30 hod.

Vila Dominika Skuteckého

Zámerom novej expozície maliara Dominika Skuteckého je využiť potenciál umelcovej vily v Banskej Bystrici ako autentického prostredia jeho tvorby a rodinného života. Usadil sa tu koncom 19. storočia, po dlhoročnom pôsobení najmä v Benátkach
a Viedni. Vilu si nechal postaviť podľa vlastných návrhov v neorenesančnom štýle so s grafitovou výzdobou na priečelí, ktorú aj sám vytvoril.

„Inštalácia v zrenovovanej vile približuje život maliara a jeho rodiny prostredníctvom expozičných tematických miestností,“

hovorí kurátorka expozície Katarína Baraníková.

Hala talianskeho umenia

Predstavuje maliarove štúdiá a pôsobenie v Benátkach, tvorbu žánrových obrazov s výpravnými scénami zo slávnych benátskych chrámov a zákutí. Skuteckého najznámejšie dielo Trh v Banskej Bystrici so zachovanými artefaktami uvádza návštevníkov do ďalšieho priestoru.

Salón

Pripomína meštiansku kultúru obdobia konca habsburskej monarchie. Maľby s námetmi miestnej society z trhov a parkov striedajú veľkoformátové reprezentatívne portréty cisárskeho páru ako aj lokálnych osobností barónky Rádvánszkej, či mecenáša Teofila Stadlera. Na druhej strane salónu sa prostredníctvom intímnejších rodinných portrétov oboznámite s rodinnou históriou maliara.

Dominik Skutecký

Ateliér

Odhaľuje vývin Skuteckého tvorby a maliarskej techniky. Od akademických počiatkov, cez štúdium starých renesančných techník a experimentovanie s farbami, až k neskoršiemu záujmu o svetelnosť luministickej (impresionistickej) maľby prelomu 19. – 20. storočia.

Jedinečný je maliarsky cyklus dokumentujúci tradičnú prácu kotlárov z banskobystrických medených hámrov, ktorý vystihujú živelné efekty ohňa hámrových pecí.

Pracovňa

Zostáva vyhradená pre dočasné výstavy – najmä pre prezentáciu tvorby talentovaných potomkov, ktorých zložité a tragické osudy približuje rodinná mapa. Do konca roka 2020 je sprístupnená výstava umelcovho syna, architekta Alexandra Skuteckého (1883 -1944).

Alexander Skutecký

Zimná záhrada

Jej prostredie  ponúka návštevníkom oddychovú zónu pre tvorivé aktivity, či spoločenské hry.

Okrem rozšírenia expozície v umeleckohistorickom kontexte bola zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia interiéru podľa nájdenej dokumentácie a dobových vzorov – úprava osvetlenia, okien, výmaľba stien, či vytvorená replika maliarskeho pódia v umelcovom ateliéri. Salón dotvára starožitný mobiliár z rodinnej zbierky maliarovho vnuka, spisovateľa a dramatika Petra Karvaša.

Namiesto pasívnej obrazárne tak expozícia vytvára dobovo inšpiratívne prostredie prispôsobené pre pohodlné trávenie času návštevníkov s tvorivými aktivitami, kultúrnymi zážitkami aj sprievodnými dočasnými výstavami.

Na renovácii Vily Dominika Skuteckého sa podieľali:

Kurátorka expozície: Katarína Baraníková

Reštaurátor: Miroslav Slúka

Dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík

Mobiliár expozície: Maroš Semančík

Konzultujúce kunsthistoričky: Klára Kubičková, Katarína Beňová, Zuzana Majlingová

 

Zdroj: Katarína Baraníková , Foto: SSG, archív a ilustračné