Známe Kúpele Brusno majú problém, po konkurze im vraj hrozí strata licencie a prepúšťanie zamestnancov…

SPRÁVY
9 /

V Kúpeľoch Brusno s viac ako 180 – ročnou tradíciou, ktoré navštevuje aj množstvo Banskobystričanov,  vyviera 6 prameňov vápenato – sodno – horečnatých, uhličitých, hydrouhličito – sírových a hypotonických studených minerálnych vôd. Liečia sa tu pacienti s chorobami obehového, tráviaceho a pohybového ústrojenstva, chorobami látkovej výmeny, žliaz s vnútornou sekréciou a chorobami z povolania.

Po predchádzajúcich problémoch s konkurzom a vlečúcimi sa spormi s veriteľmi vrátane súdnych teraz podľa predstaviteľov predstavenstva Kúpeľom Brusno reálne hrozí strata licencie a hromadné prepúšťanie. Dňa 31. decembra 2019 totiž mala uplynúť výpovedná lehota spoločnosti Eastern Investment Company o prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Monika Kozelová, ktorá zastupuje predstavenstvo a predsedu predstavenstva spoločnosti Kúpele Brusno, a. s. Štefana Hrčku, pre TASR povedala:

„Nutnosť disponovať materiálno – technickým vybavením je jednou z podmienok pre získanie licencie na kúpeľnú liečbu.“

Kúpele Brusno majú okrem licencie na kúpeľnú liečbu, ktorú vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR, aj povolenie z Banskobystrického samosprávneho kraja na prevádzkovanie liečebne, sanatória pre pohybové ústrojenstvo, ambulancie kardiológie a ambulancie FBRL, na ktorých prevádzku je tiež potrebné materiálno – technické vybavenie.

Kúpele si počas celej svojej novodobej existencie prenajímali hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú v kúpeľnom dome Poľana.

„Od roku 2014 sú všetky hnuteľné veci v majetku spoločnosti Eastern Investment Company. Tá uzatvorila s kúpeľmi dve nájomné zmluvy spolu s piatimi dodatkami, na základe ktorých mali kúpele prenajatý všetok hnuteľný majetok, ako je zariadenie izieb, jedálne, spoločenské i kancelárske priestory, ambulancie a zdravotnícke miestnosti, v ktorých sa podávajú pacientom procedúry,“

uviedla Kozelová.

V lete 2019 však správca prestal platiť nájomné z platne uzatvorených zmlúv a podal žaloby, v ktorých napadol nájomné zmluvy ako nevýhodné pre kúpele. Na tieto žaloby reagovala aj spoločnosť Eastern Investment Company a 30. septembra 2019 doručila správcovi výpovede z nájomných zmlúv.

„Vzhľadom na fakt, že výpovedná lehota uplynula, kúpele od 1. januára 2020 využívajú zariadenie pravdepodobne protiprávne,“

dodala Monika Kozelová.

Situácia je podľa predstavenstva kúpeľov vážna, pretože s prípadnou stratou licencie by zároveň hrozilo kúpeľom hromadné prepúšťanie. Kúpele Brusno  zamestnávajú viac ako 120 ľudí a patria medzi najväčších zamestnávateľov v okolí.

A takto to vyzeralo v Kúpeľoch Brusno pred vyhlásením konkurzu:

Stanovisko krízového manažéra spoločnosti Kúpele Brusno, a. s. v konkurze

Do redakcie sme dostali reakciu krízového manažéra Kúpeľov Brusno Ing. Mateja Ďuricu, ktorý označil tvrdenia predstaviteľov predstavenstva spoločnosti v konkurze za dezinformácie. Jeho stanovisko prinášame v plnom znení:

Zdroj: (dem) a TASR, Foto: ilustračné