Začala medvedia ruja, Zásahový tím ŠOP SR vyzýva ľudí na opatrnosť

SPRÁVY
1 /

S pekným aprílovým počasím Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) vyzýva verejnosť na vyššiu opatrnosť v lesnom teréne z dôvodu začínajúcej medvedej ruje.

Správanie medveďov sa v priebehu roka mení tak ako sa menia aj ročné obdobia. Vo vzťahu ku konfliktným stretom s človekom je najmenej rizikové obdobie hibernácie a naopak, najrizikovejšie práve obdobie medvedej ruje. Toto obdobie začína druhou polovicou apríla a trvá do konca júla.

Samotársky žijúce medvedie samce v tomto čase intenzívne vyhľadávajú rujné medvedice. Hoci medvede sú aj počas ruje mimoriadne opatrné a kontaktu s človekom sa radšej vyhnú, ich aktivita počas dňa stúpa a preto sa počas ruje zvyšuje pravdepodobnosť stretu s človekom.

Medveď hnedý patrí k polygamným druhom, samec nasleduje medvedicu, pri ktorej v niektorých prípadoch zostáva aj viac ako 3 týždne. Samicu potom celý čas sprevádzajú, pričom ju bránia pred inými samcami a dokonca aj pred človekom.

Medvedia ruja je veľmi stresujúca pre vodiace samice, ktoré chránia svoje mláďatá. Samci totiž mláďatá bežne napádajú, prípadne zabijú s cieľom dostať medvedicu opäť do ruje. Z tohto dôvodu vodiace medvedice dočasne opúšťajú svoje domovské okrsky a bezpečie vyhľadávajú na nových územiach bez dospelých samcov,“

uvádza ŠOP SR so sídlom v Banskej Bystrici.

V prípade stretu človeka s vodiacou medvedicou, medvedica varovným fučaním upozorní medvieďatá, aby sa schovali. Sú však prípady, kedy medvedica nestihne varovať mláďatá a blížiaceho sa človeka nezavetrí.

„Človek sa tak nechtiac dostane medzi mláďatá a matku do kontaktnej vzdialenosti a vtedy môže dôjsť k samotnému útoku. Je to štatisticky najčastejšia príčina útoku medveďa na človeka. V drvivej väčšine prípadov nás však medvedica zaregistruje skôr a ku kontaktu vôbec nedôjde,“

dodáva ŠOP SR.

Medveď v sebaobrane niekedy urobí výpad – varovanie, aby sa človek vzdialil. Toto môže byť človekom chápané ako útok. Vtedy je potrebné pomaly ustúpiť a vzdialiť sa. V prípade útoku je potrebné ľahnúť si na zem, kryť si rukami krk, hlavu a počkať, kým útok nepominie a medvede sa nevzdialia. Aktívna obrana napadnutého počas útoku len zhorší situáciu.

Ďalšie podrobné informácie o tom, ako sa správať pri strete s medveďom, sú dostupné na webe Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR – http://zasahovytim.sopsr.sk/ .

Zdroj: ŠOP SR , Foto: ilustračné a Jaroslav Slašťan