Výnimočné chránené územie Slovenska Poľana oslavuje 40. výročie vyhlásenia

Príroda
0 /

V tomto roku si pripomíname štyridsať rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biosférickej rezervácie (BR) Poľana. Pri tejto príležitosti sa pod Poľanou minulý týždeň uskutočnilo slávnostné stretnutie so zástupcami  CHKO BR Poľana, samospráv, miestnych podnikateľských subjektov, poľovných združení, gazdov a lesníkov. Spoločne si tak pripomenuli výnimočnosť územia, v ktorom spoločne žijú, pracujú a o ktoré sa spoločne starajú.

Prírodné bohatstvo Poľany, najvyššieho sopečného pohoria Slovenska, očarilo nielen významných slovenských umelcov, ale aj množstvo odborníkov, najmä prírodovedcov širokého zamerania. Práve vedecké výskumy vytvorili pevné základy, na ktorých stavala požiadavka ochrany územia.

Vyhlásené boli najskôr viaceré maloplošné chránené územia, ako štátna prírodná rezervácia Hrončokovský grúň a chránené prírodné výtvory Melichova skala, Jánošíkova skala a Bátovský balvan. Až neskôr vznikla štátna prírodná rezervácia Poľana nad Detvou. Spoločne položili základ  veľkoplošného chráneného územia – CHKO Poľana v roku 1981.

Predmetom ochrany CHKO Poľana je mozaika rôznych (lesných, lúčnych, pasienkových, mokradných,…) ekosystémov, ktoré sa vyvinuli prevažne na vulkanickom podloží. Tie vytvárajú podmienky pre trvalú existenciu chránených druhov rastlín a živočíchov a chránených typov biotopov. Územie je zároveň ukážkou špecifickej historickej a kultúrnej krajiny, ktorej dominantou je  tradičné laznícke osídlenie.

Práve harmónia prírodných krás s intímnym prostredím, manažovaným citlivou ľudskou rukou, s láskou a úctou k pôde a k uchovaniu kultúrnych hodnôt, ako aj výsledky výskumov, potvrdzujúce výnimočnosť pohoria, predurčilo unikátne územie zaradiť do siete biosférických rezervácii sveta  pod záštitou UNESCO.

V súčasnosti je vo svete takýchto 727 rezervácii. Stalo sa tak v roku 1990 a o 27 rokov neskôr sa Poľana zaradila medzi výnimočné miesta sveta, s prestížnym ocenením – Ceny Michela Batisse za najlepší manažment biosférickej rezervácie na svete. Jeho základom je Koordinačná rada BR Poľana, ktorá ako jediná na Slovensku uplatňuje participatívny manažment.

Vladimíra Fabriciusová

Vladimíra Fabriciusová

Ako uviedla riaditeľka Správy CHKO-BR Poľana Vladimíra Fabriciusová:

Základom správneho manažovania územia je jeho poznanie, úcta k pôde a k ľuďom, pochopenie vzniku prírodných hodnôt, vytváranie vhodných podmienok pre život, spolupráca, ochota  a vzájomný rešpekt. Všetkým tým, ktorí v CHKO-BR Poľana žijú a zveľaďujú územie, v ktorom sa snúbi láska k prírode a k ľuďom, patrí jedno veľké ĎAKUJEME. Len vďaka nim je územie mocnej sopky Poľany výnimočné, lebo spája ľudí už po mnohé generácie.“

Prastará sopka Poľana stvorila kraj hodný obdivu, ktorý mal odjakživa svojich priaznivcov a obdivovateľov. Boli to najmä mnohí umelci, ktorých Poľana očarila natoľko, že ju ospievavali v nádherných básňach, piesňach či povestiach. Sládkovičov Detvan so živým opisom mohutnej matky Poľany sa stal symbolom Slovenska a slovenskosti.

Zdroj: ŠOP BB , Foto: CHKO-BR Poľana