VIVAT VOX ORGANI: II. koncert organového virtuóza Davida di Fiore v Španej Doline

KULTÚRA
0 /

Prvá augustová sobota bude v Španej Doline patriť festivalu Vivat Vox Organi. Za historický barokový organ Martina Podkonického opäť po roku zasadne fenomenálny organový virtuóz David di Fiore, ktorý na svoj koncert pozval aj svojho priateľa Matúša Kucbela. Spoločne si pripravili program pre dva organy a tamburíny. Koncert štartuje v sobotu 6. augusta 2022 o 19:00 hod.

David di Fiore

Odštartoval svoju medzinárodnú kariéru pred 35 rokmi recitálom v Katedrále Notre-Dame v Paríži (1. marec 1987). V súčasnosti pôsobí na Katedre hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde vyučuje hru na organe, dejiny organu a organovej literatúry, stavbu organa, improvizáciu, liturgickú hru a dirigovanie zboru. Za posledných 35 rokov vystúpil na množstve organových festivalov v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Česku a Slovensku, ako aj vo Francúzsku a Taliansku.

Zľava David di Fiore a Matúš Kucbel

Zľava David di Fiore a Matúš Kucbel

V Severnej Amerike účinkoval na festivaloch v Kanade, na medzinárodnom Festivale v Morelia v Mexiku (najstarší organový festival na západnej pologuli), na Medzinárodnom organovom festivale v Guadalajare, na Puerto Vallarta Arts Festival a organové recitály odohral v mnohým mestách USA.

Bohatá je aj jeho diskografia. Od Národnej katolíckej vzdelávacej asociácie získal v Spojených štátoch ocenenie „Distinguished Graduate“. V Mexiku,v Rumunsku a na Slovensku bol ocenený za „mimoriadnu účasť“ na medzinárodných organových festivaloch.

V roku 2009 získal ocenenie za svoj prínos pre  organový svet a za jeho recitály, ktoré dostal od občianskeho združenia Ars Ante Portas. Americké združenie organistov (Seattle) mu udelilo vyznamenanie za jeho prínos k medzinárodnému šíreniu umenia. Je medzinárodne uznávaným organovým hráčom a virtuózom, ktorý pravidelne navštevuje aj mesto Banská Bystrica a koncertuje na banskobystrických organoch.

Matúš Kucbel

Pôsobí ako titulárny organista za barokovým organom majstra Martina Podkonického z roku 1751, v Španej Doline. Bol iniciátorom a vedúcou osobou projektu obnovy a reštaurovania tohto historického organa a jeho reštaurovanie sa podarilo v roku 2019 kompletne dokončiť.

Okrem toho je tiež organistom v historickom chráme sv. Jakuba v Banskej Bystrici, kde v minulom roku, pod jeho vedením, ukončili projekt stavby neobarokového organa pre tento chrám.

Spolu so svojou manželkou Janou, ktorá je vnučkou významného slovenského organistu, dirigenta a pedagóga Leopolda Šidu, organizujú medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi a medzinárodný festival barokovej hudby Musica Barocca v Banskej Bystrici a Španej Doline.

Špaňodolinský organ

Špaňodolinský organ

Program koncertu

Tileman SUSATO (1510-1570) Mohrentanz                                                          

(David di Fiore a Matúš Kucbel)

Anton ZIMMERMANN (1741-1781) Preludio

Jiří Ignác LINEK (1725-1791) Fuga G dur                         

(Matúš Kucbel)

Baldassare GALUPPI (1706-1785) Sonata in d-minor

časti: Andante, Allegro con spiritoso, Largo, Allegro

(David di Fiore a Matúš Kucbel)

Andrea Antico da MONTANA (1478/80-1540) Animoso mio desire (1517, Rím)

(Matúš Kucbel)

Claude BALBASTRE (1724-1799) Où S´en vont Ces gais bergers

(David di Fiore a Matúš Kucbel)

Ján FRANCISCI (1691-1758) Praelud[e] ex D Francisci

Ex D duro Praelud[e] Francisci

Praelude ex C duro Francisci                                  

(Matúš Kucbel)

Georg F. HANDEL (1685-1759) Concerto No. 5 in F Major (Op. 4)

časti: Larghetto, Allegro, Siciliana, Gigue

(David di Fiore)

Samuel MARCKFELNER(1621-1674) Praeambulum ex A S[amuelis] M[arckfelner ]

Jozef Pantaleón ROŠKOVSKÝ(1734-1789) Fuga finaliter cum coronaliter

(Matúš Kucbel)

Anonym (1583) Dances from the Antwerpener Tanzbuchen

(David di Fiore a Matúš Kucbel)

Zdroj:   Matúš Kucbel , Foto: ilustračné