VIVAT VOX ORGANI 2020: Solemanti Naturale budú koncertovať v Španej Doline

KULTÚRA
0 /

Vzhľadom na súčasnú situáciu a karanténne opatrenia musel byť pôvodný bonusový koncert festivalu VIVAT VOX ORGANI 3. októbra 2020 zrušený po prijatí najnovších protiepidemiologických opatrení na Slovensku. Avšak 9. októbra predsa len bude koncert Solemanti Naturale.

Koncert  organistu Gérauda Guillemota v sobotu 3.októbra je zrušený

Hlavný organizátor organového festivalu Matúš Kucbel k zrušeniu zostávajúcich koncertov povedal:

„Pre našich festivalových fanúšikov pripravujeme pootočenie sa za tohtoročným festivalom v podobe videonávratov k jednotlivým koncertným vystúpeniam našich hostí. Čoskoro na našom facebooku Medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi v Banskej Bystrici a na youtube kanáli Španodolinský organ.“

 

Medzinárodný organový festival VIVAT VOX ORGANI 2020 napokon bude pokračovať aj po septembrovej prestávke. V prvú októbrovú sobotu  3. októbra 2020, za barokovým organom v Španej Doline, mal predniesť svoj recitál francúzsky organista Géraud Guillemot, čo sa však kvôli druhej vlne koronakrízy neuskutoční.

Organizátori mali pripravený aj náhradný program v podaní Matúša Kucbela, titulárneho organistu kostola Premenenia Pána v Španej Doline, ktorý na koncert pozval výnimočnú hudobníčku s výnimočným hudobným nástrojom Andreu Stračinovú, ibaže vzhľadom na nejasnú epidemiologickú situáciu ani tento náhradný koncert nebude.

V piatok 9. októbra bude koncert Solamente Naturali

Absolútnou a jedinečnou bodkou za medzinárodným organovým festivalom VIVAT VOX ORGANI 2020 tak bude otvárací koncert ďalšieho festivalu, ktorý uvedie súbor pre starú hudbu Solamente Naturali. Tento exkluzívny koncert sa uskutoční pri príležitosti 270. výročia postavenia barokového organa Martina Podkonického v Španej Doline, z roku 1751.

Otvárací koncert barokového zoskupenia svetového formátu bude  v piatok 9. októbra 2020 o 18:00 hod. v kostole Premenenia Pána v Španej Doline. Na programe budú Bachove kantáty interpretované na dobových, barokovo autentických nástrojoch s hosťami zo Slovenska, aj zo zahraničia.

K potrebnej výbave návštevníkov koncertov budú patriť aj rúška alebo ochranné masky, prípadne iné ochranné pomôcky prekrývajúce ústa a nos. Vstupné je dobrovoľné.

Aj napriek pôvodne avizovanému zrušeniu napokon koncert bude, avšak za sprísnených hygienických opatrení. Počet účastníkov je limitovaný (50 ľudí, vrátane hudobníkov a organizátorov).

Organizátori medzinárodného festivalu z koncertu pripravia živý online prenos, prostredníctvom youtube kanála Organ Špania Dolina. Slávnostný koncert spojený s otvorením nového festivalu barokovej hudby Musica Barocca 2021 začína o 18:00 hod.

Predstaví sa jedinečný slovenský súbor starej hudby Solamente Naturali v skvelom obsadení, so znamenitým programom Bachových kantát. Osobná účasť hostí na koncerte je podmienená rezerváciou miesta prostredníctvom e-mailu: organ.spaniadolina@gmail.com.

Súbor pre starú hudbu Solamente naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je vynikajúci huslista Miloš Valent, vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať prezentácii hudby 17. a 18. storočia. Repertoár je prvoradý a určuje presné obsadenie súboru.

Tak je Solamente naturali raz triom či septetom, inokedy súborom barokového typu, predvádzajúcim barokové oratóriá s orchestrom a zborom. Členovia súboru majú úroveň sólových hráčov, radi objavujú neznáme teritóriá a púšťajú sa do náročných projektov.

Špecifickosť súboru vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Dnes, po celosvetovom boome Early Music, už nestačí jednoducho reštaurovať starú hudbu a jej ducha. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch.

Hlavnou devízou súboru je entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou – ako odhaľuje už samotný názov súboru. Repertoár súboru je bohatý a okrem základných majstrovských skladieb od Vivaldiho, Händla, Bacha, Purcella, Scarlattiho, Lullyho a Rameaua ponúka aj neznáme a ojedinelé diela slovenskej proveniencie.

Dôležitou súčasťou súboru je spolupráca so zahraničnými umelcami ako Andrew Parrott, Steven Stubbs, Marek Štryncl, Otto Kargl, Jana Semerádová, Pheobe Cerrai, zbormi Capella Nova Graz, Collegium Marianum  a ďalšími. Solamente naturali je súbor dobre známy aj v zahraničí.

Je pravidelným hosťom festivalov starej hudby v Českej republike, vystúpil na prestížnych festivaloch ako napr. Bostonský festival starej hudby, Händlove slávnosti v Götingene, Vantaa  Barock Helsinki, Larvik Barokk v Nórsku, na renomovanom Haydnovom festivale v Esterháze v Rakúsku, úspešne sa prezentoval na koncertoch vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Taliansku a Poľsku.

Po prvýkrát prichádzajú aj do Španej Doliny, aby svojou jedinečnou a strhujúcou interpretáciou inaugurovali novovznikajúci festival barokovej hudby v Španej Doline, pri príležitosti 270. výročia postavenia barokového organa Martina Podkonického z roku 1751. Nový festival v Španej Doline by sa mal stať vysunutou domácou scénou pre umelcov súboru barokovej hudby Solamente Naturali, ktorý sa svojim koncertom na tomto festivale natrvalo etablujú, ako festivalová stálica.

á

Zdroj: Matúš Kucbel, Foto: ilustračné