Vivat Vox Organi 2020 pokračuje v sobotu v Španej Doline, vystúpi organista Vladimír Kopec

KULTÚRA
0 /

Medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi 2020 pokračuje druhým koncertom, na ktorom svoje umenie predstaví slovenský organista Vladimír Kopec, pôsobiaci v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre. Druhý festivalový koncert, za barokovým organom Martina Podkonického z roku 1751, začne o 19:00 hod. v kostole Premenenia Pána v Španej Doline, už najbližšiu sobotu 1. augusta 2020.

Vladimír Kopec

Rodák z Topoľčian, je organista, hudobný skladateľ, jazykovedec a pedagóg. Absolvoval Piaristické gymnázium v Nitre, potom štúdium na Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici – odbor slovenský jazyk a literatúra a odbor Hudobná pedagogika na Pedagogickej fakulte UKF.

V rokoch 2008 – 2009 študoval na Konzervatóriu sv. Cecílie v Ríme a počas rímskych štúdií pôsobil ako príležitostný organista a spevák v zbore Vikariátu mesta Vatikán v Bazilike sv. Petra a počas omší a audiencií pápeža Benedikta XVI.

Po návrate na Slovensko je pedagógom na Piaristickom gymnáziu v Nitre (slovenský jazyk a literatúra) a v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre (hudobná stránka liturgie a liturgický spev).

 

Umelecky pôsobí od roku 2010 v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre ako organista, skladateľ a dirigent katedrálneho speváckeho zboru Psallite Deo, s ktorým absolvoval mnoho mediálnych prenosov bohoslužieb.

Venuje sa najmä liturgickej hudbe, známe sú jeho antifóny, predohry a skladby pre liturgiu. Medzi väčšie diela patrí Missa g mol pre miešaný zbor a organ, Pašie podľa sv. Matúša pre tri mužské sóla, zbor, organ a sláčiky, oratórium Misericordia pre soprán sólo, miešaný zbor a orchester, skomponované pri príležitosti Mimoriadneho roku milosrdenstva a venované pápežovi Františkovi.

Je zakladateľom a organizátorom Katedrálneho organového festivalu v Nitre. Ako organista koncertne vystupuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zaujíma sa najmä o interpretáciu starej hudby a diela Johanna Sebastiana Bacha.

Program

Jan de Lublin (1499-1548):                            Alte polnische Tabulatursätze

Samuel Marckfelner (1621-1674):              Praeambulum et Fantasia Octavitoni

Domenico Zipoli (1688-1726):                      Partite

Dietrich Buxtehude (1637-1707):                Canzonetta, BuxWV 171

John Stanley (1713-1786):                              Voluntary VII (Largo – Allegro)

Domenico Zipoli (1688-1726):                      Versetti e Canzona  in C

Dietrich Buxtehude (1637-1707):                Fuge, BuxWV 173

Giovanni Morandi (1777-1856):                   Allegro vivace

K potrebnej výbave návštevníkov organových koncertov budú patriť aj rúška alebo ochranné masky, prípadne iné ochranné pomôcky prekrývajúce ústa a nos. Vstupné je dobrovoľné.

Medzinárodný organový festival Vivat voxorgani 2020 potom pokračuje ďalším koncertom v sobotu 8. augusta 2020 o 19:00 hod., v Španej Doline. Predstaví sa František Beer, slovenský organista pôsobiaci v Košiciach. Okrem toho je v každý pracovný deň od 16:00 hod. možné absolvovať organové auditórium a moderovanú prehliadku historického kostola a barokového organa v Španej Doline.

Zdroj: Matúš Kucbel, Foto: ilustračné